Expertsvar: Handläggaren bara förhalar. Hur kan vi se till att vår son får det stöd han har rätt till?

LÄSARFRÅGA: Vi får inga konkreta förslag på lösningar för vår son om boende och ledigheter. Frågor förhalas tills vi får negativa beslut som är för sent att överklaga.
Här svarar Harald Strand, författare till LSS-skolan och ordförande för FUB, på läsarens fråga.

 

Fråga

Vår handläggare bara förhalar och undviker att svara på frågor. Vi får inga konkreta förslag på lösningar för vår son, nu i 25-årsåldern, vad gäller till exempel boende och ledigheter över storhelger, utan man får negativa beslut när det är för sent att överklaga.

Vår son fick inte ens extra ledsagning för att gå på en FUB-kurs, från fredag lunch till söndag lunch. Han hade goda levnadsvillkor, utan deltagande i denna kursen, hette det i avslaget.

Vi blir bollade hit och dit, handläggaren tar inte till sig något, ställer motfrågor om innehållet i mina frågor trots att jag formulerat dem tydligt.

Varje gång förhalas det en vecka i taget. Så har det hållit på nu i drygt ett års tid, och vi står på samma bakåtfläck som när sonen blev av med all sin assistans.

Vi går på knäna, men sonen tillhör LSS och ska garanteras goda levnadsvillkor utan att vi föräldrar/anhöriga ska tvingas stå för allt.

Vår ork börjar ta slut men vår son har rätt till värdigt och innehållsrikt liv

Vad kan vi göra? Vi anser det som grova tjänstemannafel att förhala. Går det att komma till rätta med detta? Finns det lagar och stöd för att gå vidare och få vår sons rättigheter tillgodosedda? Vi behöver svar på vilka möjligheter som finns och hur de kan uppfyllas.

Vår ork börjar ta slut, men det får den inte, för vår son har rätt till ett värdigt och innehållsrikt liv, efter sina egna förutsättningar. Vi kan inte låta honom flytta in i det egna planerade boendet, där han bara kommer att få punktinsatser tre gånger per dag. Det fungerar inte för en person med den typ av funktionsproblematik som vår son har med utvecklingsförsening, autism och adhd bland annat.

En förälder

 

Svar

Min erfarenhet är att när man hamnat i konflikt, måste det ske en omstart! Det sker lämpligast genom att ni begär en Individuell Plan enligt LSS, 10 §, och som finns beskrivet i LSS-skolan lektion 7.

Kanske ska ni samtidigt begära att få en ny LSS-handläggare, med motivet att ni just hamnat i konflikt, och att det saknas det ömsesidiga förtroende som behövs för att personen ska få det stöd som LSS utlovar, ett liv som alla andra trots sina funktionsnedsättningar.

Observera att ”goda levnadsvillkor” enligt LSS bara är ett kvalitetsmått på hur beslutade insatser ges. Att någon har goda levnadsvillkor utan begärd insats är alltså inte ett godtagbart svar! Då har handläggaren missat vad som står i lagen (tyvärr gäller det även jurister i Förvaltningsrätten, vilket ni bör veta om handläggaren hänvisar till någon dom). Prövning av en begärd insats ska alltid ske individuellt utifrån om personen har behov av just den insatsen. Där är lagen tydlig!

För att planen ska bli bra bör ni ta hjälp av någon annan än LSS-handläggaren

En Individuell Plan måste kommunen vara med om att ta fram, om ni begär en sådan! Men för att den ska bli bra bör normalt inte LSS-handläggaren göra den (tyvärr har det ofta blivit så). Ta istället hjälp av någon annan med motsvarande kompetens för att skriva planen, kanske från habiliteringen. Det finns mallar på FUB webb och hos Autism & Aspergerförbundet samt här i LSS-skolan (Lektion 7) på Heja Olika.

Individuell Plan är en oerhörd viktig insats i LSS. Tyvärr försöker kommunerna undvika den med argument att det finns andra planer som SIP och Genomförandeplan. Men då ska ni ge handläggare rött kort!

Till sist; undvik konflikt och försök få samarbete, som jag skriver om i Lektion 7. Be även handläggaren läsa på den lektionen innan mötet.

Harald Strand

 

Läs fler expertsvar

 

Har du också en fråga till våra experter?

Har du en fråga om personlig assistans? Eller om någon annan av de tio insatser som ingår i LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade? Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning, och Harald Strand, FUB och författare till LSS-skolan, vill göra sitt bästa att ge svar.

Läs mer här om hur du gör för att ställa en fråga till dem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *