Expertsvar: Hur ska jag få den hjälp jag måste ha för att kunna leva?

LÄSARFRÅGA: Jag har haft personlig assistans men fått den indragen. Nu går min familj på knäna. Hur ska jag hitta någon som kan hjälpa mig att få den hjälp jag måste ha för att kunna leva?
Här svarar Harald Strand, författare till LSS-skolan och ordförande för FUB, på läsarens fråga.

 

Fråga:

Jag har haft personlig assistans men fått den indragen. I stället menar nu kommunen att jag ska bo i särskilt boende. Jag har fått beslut för mer än ett år sedan men eftersom kommunen inte har något boende som uppfyller de behov jag har som autistisk (tystnad, avskildhet, insatser för att klara tid och rum, kontinuitet ) så har jag inte fått någon bostad.

Under tiden skulle jag ha boendestöd – minst fem timmar om dagen sju dagar i veckan. Men under många månader har detta inte verkställts alls.

Min familj går på knäna, min syster mest. Jag är sextio år gammal, bor i eget boende jag alltså måste lämna för att få hjälp – som jag inte får eftersom kommunen inte har något.

Det är katastrof. Men vart i hela världen ska jag vända mig? När jag varit i kontakt med IVO har de reagerat och kommunen har fått veta att det här inte är ok. Men kommunen har reagerat mot mig och dragit in timmar, slutat ta kontakt (för boendestöd) och gör inte avvikelserapporter.

Vid SIP-möte har det bestämts om insatser, men inget händer och inte någon tar kontakt med mig eller min syster och jag vet alltså inget om något. Hur ska jag hitta någon som kan se helheten och faktiskt kan hjälpa mig att få den hjälp jag måste ha för att kunna leva?

Ellen

 

Svar: Boendestödet bör omvandlas till personlig assistans

När jag läser om dina problem och de krav du har på bostad är det för mig ganska uppenbart att det blir svårt för kommunen att hitta lämplig gruppbostad eller servicebostad. Dessa bostäder är idag för stora!

Mitt förslag till kommunen är att de omvandlar ditt nuvarande boendestöd (som inte fungerar) i egen lägenhet, till lämpligt antal timmar personlig assistans från kommunen. Det finns inget som hindrar kommunen att göra så juridiskt. Gör en begäran om sådan assistans till kommunens LSS-handläggare med anledning av att det nuvarande beslutet inte fungerar!

Om du har råd, ta hjälp av en jurist. Alternativt, om du är medlem i FUB, så har vi som medlemsförmån Rättsombud som kan hjälpa dig hos LSS-handläggaren.

Harald Strand

 

Läs fler expertsvar

 

Har du också en fråga till våra experter?

Har du en fråga om personlig assistans? Eller om någon annan av de tio insatser som ingår i LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade? Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning, och Harald Strand, FUB och författare till LSS-skolan, vill göra sitt bästa att ge svar.

Läs mer här om hur du gör för att ställa en fråga till dem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.