Expertsvar: Vad kan man göra när kommunen avslår, och insisterar på äldreboende?

LÄSARFRÅGA: En anhörig till mig som fyllt 65 år har utökat behov av insatser. Kommunen insisterar på äldreboende, men personen vill bo kvar hemma. Hur löser man detta, förutom att försöka överklaga?
Här svarar Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning, på en aktuell läsarfråga.

 

Fråga: En anhörig till mig har hamnat mellan stolarna, med en beviljad assistans på 10 timmar per dag sedan 25 år.

Personen är nu över 65 år och har ett utökat behov av dubbelbemanning vid förflyttning, och har därför ansökt om detta hos kommunen som punktinsatser med hemtjänst.

Alla instanser är överens om att behovet finns men biståndsenheten ger avslag med motivering att detta skall rymmas inom assistansen. Eller en flytt till äldreboende, detta motsätter sig personen att bo kvar hemma är viktigt.

För att få det att fungera hemma under tiden för överklagan är assistansbolaget beredda att betala för insatsen men kommunen vill ha 600 kr per tillfälle med en insats på 15 minuter per besök. Då backar assistansbolaget från den lösningen.

Personen har nu tvingats in på ett korttidsboende 15 mil från sin hemkommun på grund av platsbrist, då det inte går att få det att fungera hemma. Kommunen insistera på äldreboende för personen och det känns som om det har blivit den enda lösningen om kommunen skall bistå.

Vi har nu större antal äldre med LSS som kommer att få ett utökat vårdbehov och på grund av naturliga skäl. Hur löser man dessa situationer, förutom att överklaga beslutet? Borde det inte tas fram riktlinjer för hur ansvarsfördelningen skall se ut?

Greta

 

SVAR: Begär en individuell plan – det gör det ofta enklare att hitta en lösning

 

Hej Greta!

Vilken tråkigt situation din anhöriga har hamnat i! Du skriver att alla är överens om att det finns ett behov men att socialtjänsten ger avslag för att det ska rymmas inom assistansen. Det hade varit intressant att läsa hur de formulerar sig!

Kommunen måste alltså mena att din anhöriga har haft för många timmar beviljat tidigare eftersom timmarna nu ska räcka till mer än de gjorde tidigare? De kan inte gärna hänvisa till att din anhöriga ska söka om mer assistans eftersom den rätten upphör vid 65 års ålder.

Som du själv skriver är överklagan tyvärr den enda vägen att gå för att få de timmar din anhöriga anser sig behöva, men det är alltid svårt att sia om resultatet.

Utöver det skulle ni kunna pröva ett par andra vägar också.

För det första kan din anhöriga begära en individuell plan. På så sätt slipper ni själva reda ut hur det ska fungera. Istället blir den som ansvarar för den individuella planen er medhjälpare och kan hålla i alla frågor som behöver rätas ut. Det är inte så att den individuella planen med automatik ger din anhöriga mer hjälp men min erfarenhet är ändå att det kan vara lättare att nå en lösning när en neutral part leder ett samtal i syfte att hitta fungerande lösningar.

För det andra skulle ni kunna ta upp en diskussion med kommunen om att kommunen får bli anordnare av assistansen istället. Fråga om de då skulle gå in med dubbel assistans som en arbetsmiljöinsats.

Kommunen kan inte neka att vara assistansanordnare och de kan inte tvinga personen att flytta om hon eller han inte vill det. Och när de väl är anordnare är de skyldiga att se till att de anställda har en god arbetsmiljö, vilket då troligen leder till att de är skyldiga att sätta in mer personal.

Om personen känner väldigt starkt mot att anlita kommunen blir det här kanske en hypotetisk diskussion men i valet mellan att kommunen är anordnare och att tvingas flytta till ett äldreboende är kanske det förstnämnda ändå att föredra. Skulle ni vinna överklagandet kan valet göras om.

Jag hoppas innerligt att det löser sig för er.

Anna Barsk Holmbom
ABH Utbildning

 

Läs fler expertsvar

 

Har du också en fråga till våra experter?

Har du en fråga om personlig assistans? Eller om någon annan av de tio insatser som ingår i LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade? Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning, och Harald Strand, FUB och författare till LSS-skolan, vill göra sitt bästa att ge svar.

Läs mer här om hur du gör för att ställa en fråga till dem.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *