Målet är att många fler ska få hjälp av nya förebildscoacher

Marit Sundin älskar att inspirera och motivera andra personer med funktionsnedsättningar. Nu är hon mitt i drömprojektet; att utbilda förebildscoacher för personer som varit med om en amputation. Hon hoppas att coaching blir en naturlig del av vårdens rehabilitering.

Många minns Marit Sundin för TV4-programmet Vinnarskallar. Dessförinnan hade Marit gjort karriär som elitidrottare inom alpin skidåkning i klassen Sitski. Hon har därefter arbetat med friskvård och turism, men har även lanserat en egen unik produkt, AddSeat som är en sittkonstruktion för Segway.

Det hon fokuserar på just nu är dock Personskadeförbundet RTP:s coachprojekt.

Vad går coachprojektet ut på?

– Under de senaste 3,5 åren har Personskadeförbundet RTP drivit Coachprojektet, en coachverksamhet för personer som ska eller har varit med om en amputation. Projektet syftar till att personer som nyligen förlorat en kroppsdel och är mitt i livet ska kunna träffa en person med egen skadeerfarenhet och med hjälp av coaching och förebildskap motiveras att återgå till ett aktivt och meningsfullt liv.

– Vi har skapat en utbildning i det coachande förhållningsättet, och utbildat 48 personer som vill agera som förebildscoacher. De finns nu som ideella resurser runt om i landet.

– Under det nya påbyggnadsprojektet, som startar i höst, vill vi utveckla en modell så att organisationer med olika målgrupper ska kunna skapa ett eget nätverk med förebildscoacher. Där startar vi med att rikta oss mot målgruppen personer med ryggmärgsskada.

– En framtida förhoppning är att vi, med ett färdigt koncept som lätt kan anpassas till olika skadegrupper, skapat goda förutsättningar för att en förebildscoach ska kunna erbjudas som en naturlig fortsättning efter vårdens rehabilitering.

Hur blev du involverad i coachprojektet?

– Jag började arbeta på Personskadeförbundet RTP 2016 då jag fick i uppdrag att kartlägga vad målgruppen personer med någon form av amputation hade för behov. Ett återkommande ämne var att få möta någon med egen skadeerfarenhet.

– För att stärka självförtroendet och förmågan att ta tillbaka makten över sitt liv kan det vara bra att få kontakt med någon med egen skadeerfarenhet. Som förebild besitter du en kunskap och erfarenhet som professionen saknar. En förebild uppmuntrar, utmanar och peppar. Att coach handlar om att se möjligheter, vara närvarande och lyssna.

– Jag hade själv utbildat mig till coach, och förstod att detta arbetssätt skulle tillföra mycket i rollen som förebild. Jag fick därefter kontakt med Karolina Anner som också var utbildad coach och även hon haft denna idé, men då med inriktning mot personer med ryggmärgsskada. Tillsammans skapade vi denna verksamhet med hjälp av medel från Allmänna Arvsfonden.

Vad är drivkraften för dig?

– Min drivkraft är att få personer att utvecklas och nå sina mål!

Hur bra har ni lyckats med coachprojektet?

– Flera av de personer som mött någon av våra förebildscoacher vittnar om att det betydde mycket för dem att få prata med någon som förstår, och kan sätta sig in i hens situation. Att ha någon som lyssnar, och sätter mig i fokus utan att värdera, gör att jag i en trygg miljö får möjlighet att sätta ord på mina tankar, och på så sätt komma vidare i min process tillsammans med min coach. Det är också viktigt att få ställa frågor till någon som har en liknande erfarenhet och kunskap om mycket.

– I flera fall har mötet skett med personer som står inför en amputation vilket har givit dessa hopp och tro på att det kommer bli bra även efter amputationen.

Vem vänder ni er till?

– I nya projekt 2.0 kommer vi att skapa en modell som kan användas av andra organisationer som vänder sig till personer med olika funktionsnedsättningar. I detta projekt kommer vi rikta oss mot målgruppen personer med en ryggmärgsskada.

Hur ser behoven ut?

– Oavsett målgrupp, så är behovet desamma. Efter hemkomsten från vården kommer verkligheten ifatt. Man har så många frågor och man känner sig ensam i sin nya livssituation. I denna situation är det önskvärt att möta en förebildscoach som kan motivera, inspirera och visa på möjliga vägar framåt!

Vilka är utmaningarna för att klara detta?

– Utmaningen är att få ett nära samarbete med rehab- och vårdavdelningar. Vi behöver hjälp med att nå inneliggande personer. Professionen behöver rekommendera och ibland pusha dessa personer att ta kontakten med en förebildscoach. Ibland kan det kännas jobbigt som nyskadad att möta någon som lever med liknande skada, men att på detta sätt möta verkligheten kan vara nödvändigt för att komma vidare i sin process.

Har ni kunnat utbilda coacher under pandemin?

– Det har fungerat förvånansvärt bra. Precis när pandemin kom så var vår plan att digitalisera vår utbildning av förebildscoacher, så det var bra tajming. Vi har dock fått avboka många marknadsföringsaktiviteter, event och besök som vi planerat hos våra samarbetspartners.

– Nu när vi startar upp Coachprojektet 2.0 är vi bättre förberedda för att jobba mer digitalt men hoppas på att kunna genomföra fysiska möten och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.