Nyheter

Fredrik Malmbergs uppdrag från regeringen: Stärk assistansen

Utreder föräldraansvar, egenvård och behov av tillsyn. ”Löser inte de verkliga problemen”, säger kritisk RBU-ordförande.
Fredrik Malmberg är sedan i somras ny generaldirektör för SPSM

Generaldirektören för SPSM Fredrik Malmberg ska nu utreda personlig assistans. Foto: Linnea Bengtsson.

 

Regeringen utlovar idag att stärka personliga assistansen, bland annat för familjer där barn har funktionsnedsättningar. Först ska Fredrik Malmberg, som särskild utredare, se över föräldraansvaret samt assistans vid egenvård och tillsyn.

Men utredningen får kritik på direkten, för att inte gå till botten med största problemen.

– LSS och assistansersättningen har under många år haft problem, bland annat efter förändrad rättspraxis. Att stärka rätten till personlig assistans är en prioriterad fråga för regeringen och därför tillsätter vi nu den här utredningen, säger socialminister Lena Hallengren.

Så här beskrivs de olika delarna i uppdraget i regeringens eget pressmeddelande:

Egenvård

Regeringen ger Fredrik Malmberg i uppdrag att ta ställning till och föreslå hur personlig assistans kan lämnas för stöd vid egenvårdsinsatser. Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att en patient kan utföra själv eller med hjälp av någon annan. Det kan vara allt från enklare åtgärder som exempelvis såromläggning till mer avancerade åtgärder som sondmatning, hemdialys eller respiratorvård i hemmet.

Assistans vid tillsyn

Utredaren ska även ta ställning till och föreslå hur rätten till personlig assistans för behov av hjälp med tillsyn kan stärkas. Med tillsyn avses i direktiven till utredningen övervakning som behövs på grund av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning och aktiverings- och motiveringsinsatser. En ändring av praxis har inneburit att färre personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar beviljas personlig assistans för tillsyn inom ramen för grundläggande behov.

Föräldraansvaret ska ”avsmalnas”

Vid bedömning av rätten till assistansersättning för barn ska ersättning endast betalas ut för hjälp som inte ingår i det ansvar en förälder normalt har för ett barn i motsvarande ålder. Det är dock en komplicerad bedömning och utredaren ska därför ta ställning till om föräldraansvaret inom den personliga assistansen kan förtydligas eller smalnas av, exempelvis genom tydliggörande i kunskapsstöd eller författningsändringar. Utgångspunkten för utredaren ska vara att barns rätt till personlig assistans ska säkerställas på ett ändamålsenligt sätt och att föräldrar till barn med funktionsnedsättning ska ha rätt till den avlastning de behöver för att kunna förena familjeliv med arbete på samma sätt som andra föräldrar.

Utredaren prioriterar rättighetsperspektivet

Det viktiga och känsliga uppdraget att utreda dessa frågor går alltså till Fredrik Malmberg.

– En efterlängtad utredning som syftar till att stärka rätten till personlig assistans för personer som är i en utsatt och svår situation. Personlig assistans är en frihetsreform byggd på att personer med funktionsnedsättning omfattas av samma grundläggande rättigheter i samhället som alla andra. Det rättighetsperspektivet är viktigt för mig när vi tar oss an de svåra frågor som utredningen har att lösa ut, säger utredaren Fredrik Malmberg.

RBU: Löser inte de verkliga problemen

– Att det anses vara normalt föräldraansvar att torka sitt tioåriga barn i rumpan efter toalettbesök är naturligtvis vansinne, men så ser det ut idag, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU.

– Vi har väntat på att detta ofog försvinner och att Försäkringskassan får tydliga direktiv om att sluta upp med sin orimliga tillämpning. Tyvärr får utredaren inte det uppdraget, utan ska bara titta på OM det går att smalna av föräldraansvaret, vilket är olyckligt.

– Problemet med spridda skurar av små utredningar är att de verkliga problemen inte blir lösta. Frågan om rätten till assistans för andning och sondmatning är inte löst än och många barn och vuxna har fallit ur assistansen eller aldrig fått den beviljad, säger Maria Persdotter

Kritik direkt, även från KFO

Henrik Petrén på arbetsgivarföreningen KFO är kritisk till att utredningen inte väntas ta itu med det som han anser vara det största problemet – Försäkringskassans och domstolarnas allt tuffare begränsningar av vad som räknas som grundläggande behov.

– Vi hoppas förstås att den här utredningen ska kunna lösa några av de problem som finns idag när det gäller inte minst barns rätt till personlig assistans. Men tyvärr kommer inte heller denna utredning att gå till botten med bedömningen av vad som är grundläggande behov i den personliga assistansen.

– Socialminister Lena Hallengren säger i pressmeddelandet att det är en prioriterad fråga för regeringen att stärka rätten till personlig assistans. Men jag konstaterar att frågan inte är mer prioriterad än att regeringen även fortsättningsvis är beredd att godta det hårt kritiserade integritetskänslighetskriteriet som är den viktigaste orsaken till att antalet assistansberättigade har minskat med mer än 10 procent under de senaste åren, säger Henrik Petrén.

Direktiven

Direktiven till utredaren är ännu inte publicerade, men väntas bli offentliga den 24 januari. Utredningen ska vara klar 23 mars 2021.

Fler artiklar om detta ämne

Bengt Eliasson. Foto: Linnea Bengtsson
Stopp för minuträkning ska drivas ”ända in i kaklet”
Det förekommer att handläggare följer med in i duschen för att ta tid. Det är ovärdigt och kränkande, säger Bengt Eliasson.
Coronakrisen och assistans
Lena Hallengren och Pia Steensland. Foton: Linnea Bengtsson
”Förödande” att stoppa ersättning till assistansföretag
Vårdföretagarna: Det måste bero på ett misstag som regeringen behöver rätta till
Personlig assistans
Lena Hallengren och Pia Steensland. Bild från riksdagens interpellationsdebatt.
Enda ljuspunkten: fortsatt stopp för omprövningar
”Ett steg i rätt riktning att socialministern uttryckte att de strikta bedömningarna strider mot LSS intentioner”
Personlig assistans
Pia Steensland. Foto: Linnea Bengtsson.
Efter hygiendomen: Nu krävs regeringen på besked om hur assistansen ska räddas
Hjälp med deodorant, smink och balsam är några av de hygienåtgärder som inte längre ger rätt till assistansersättning
Debatt
Foto: Linnea Bengtsson.
Så vill JAG ändra bedömningarna av föräldraansvar och assistans vid tillsyn och egenvård
1. Oacceptabelt att många med tydliga tillsynsbehov förlorar assistans.
2. Klargör att egenvård är assistansgrundande.
3. Föräldraansvaret behöver ses över för att bli rimligt och rättssäkert.
Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson
Alla dessa utredningar om LSS och assistans. Vad var och är syftet?
Nu i dagarna har ännu en utredning dragit igång. Men utredningarna har blivit allt smalare. Det speglar regeringens ambitioner
Anna Barsk Holmbom. Foto: Linnea Bengtsson.
Anna Barsk Holmbom: Om regeringen vill stärka assistansen är det viktigt att nya medel beviljas
En underfinansiering kan innebära att personer utan egenvårdsbehov förlorar sin rätt till personlig assistans
Personlig assistans
Lars Lööw. Foto: Linnea Bengtsson
Så vill Lars Lööw förbättra jobbet för 100 000 personliga assistenter
Tre av fyra assistenter vill ha mer kunskap om lagar, arbetssätt, och om användarens funktionsnedsättning – 75 000 behöver utbildas!

 

Annons
Annons för Humana
Annons
Annons för HEA Medical
Annons
Annons för Etac
Annons
Annons för Etac
Annons
Annons för CJ Advokatbyrå
Annons
Annons för Move & Walk
Annons
Annons för Särnmark
Annons
Annons för Tobii Dynavox