Vi kräver att alla assistansbehov omgående ska räknas i sin helhet

Kristdemokraternas krav om att samtliga grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet är viktigaste åtgärden för att rätta till sveket mot assistansberättigade. Och det brådskar! Liv och familjer trasas sönder.

Det skriver Ebba Busch, David Lega och Pia Steensland.

Akut situation för tusentals människor

DEBATTARTIKEL. De allra flesta tar nog för givet att samhället ger människor med omfattande funktionsnedsättning det stöd de behöver för att klara vardagen. Men i dagens Sverige får tusentals människor inte den assistans de behöver, inte ens för det allra nödvändigaste. Denna akuta situation måste rättas till.

Vi kristdemokrater har därför föreslagit den enskilt viktigaste lagändring som krävs för att rädda assistansen. Vårt förslag har också glädjande nog nyligen fått stöd av en majoritet i riksdagen. Tyvärr röstade Socialdemokraterna emot och det är osäkert om regeringen kommer följa riksdagens vilja.

LÄS ÄVEN: S och M måste går från ord till handling

S startade assistanskrisen 2015

Assistanskrisen tog fart hösten 2015. Statsminister Magdalena Andersson (S) uttalade då, i rollen som finansminister, att besparingar inom den personliga assistansen krävdes för att klara flyktingmottagandets kostnader. Den dåvarande S/MP-regeringen gav därefter ett regleringsbrev till Försäkringskassan med direktivet att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar.

Försäkringskassan förverkligade direktivet genom att börja tolka flera år gamla domar mycket striktare. Det har medfört att assistans nu bara ges för den delen av ett så kallat grundläggande behov (exempelvis att äta, att klä av och på sig eller att sköta sin personliga hygien) som anses vara av integritetskänslig karaktär. Sedan 2016 har tusentals personer förlorat sin rätt till assistans – trots oförändrat behov.

Magdalena Anderssons cyniska uttalande blev startskottet för den största nedskärningen inom den personliga assistansen sedan Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) infördes 1994.

Riksdagen: Samtliga hjälpmoment ska räknas

Vi är därför glada att en majoritet i riksdagen nu har gett sitt stöd till vårt förslag om att samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans. Äntligen har fler partier insett att det enda värdiga är att assistans ska ges under hela toalettbesöket. Inte som idag bara tiden det tar att torka rumpan. Eller för att ta på sig alla kläderna. Inte som idag bara de närmast kroppen.

Nu måste det vara tydligt för alla att KD är garanten för att det ska ske förbättringar för människor med funktionsnedsättning. Steg för steg återupprättar vi assistans.

  • När S/MP-regeringens nedskärningar hade gått så långt att inte ens hjälp med andning och sondmatning gav rätt till assistans, då var det KD som tog initiativ till den lagändring som kunde ställa det till rätta.
  • När vi upptäckte att januaripartiernas (S, MP, C och L) lagförslag kunde förvärra situationen för människor som behövde assistans för andra behov än andning och sondmatning, agerade vi konstruktivt och förmådde regeringen att göra om och göra rätt.
  • Det var också KD som tillsammans med M och V samlade en majoritet i riksdagen för att staten ska vara ensam huvudman för assistansen trots att januaripartierna röstade nej.

Kravet måste förverkligas omgående

Att förverkliga Kristdemokraternas krav om att samtliga grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet – ett krav som nu också är riksdagens – är den enskilt viktigaste åtgärden som krävs för att rätta till S/MP-regeringens svek från 2015.

Det brådskar! Liv och familjer trasas sönder. S-regeringen måste agera omgående. Allt annat är omänskligt.

Socialdemokraterna har svikit människor med funktionsnedsättning under alltför lång tid. Därför behövs det en ny regering med ett starkt kristdemokratiskt inflytande. För oss är funktionshinderfrågorna så mycket större än politik. Det handlar om mänskliga rättigheter och alla människors rätt till självbestämmande i sitt eget liv.

Ebba Busch (KD)
partiledare

David Lega (KD)
EU-parlamentariker som själv lever med assistans

Pia Steensland (KD)
riksdagsledamot och talesperson i funktionshinderfrågor