Hur allvarlig är coronakrisen inom LSS-omsorgen?

Vi har inga signaler om att smittspridningen ser allvarlig ut inom LSS-boenden. Men vi har heller ingen nationell bild av läget, det är något vi behöver titta närmare på.

Så kan man sammanfatta Socialstyrelsens syn på coronakrisen inom funktionshinderomsorgen.

Myndigheterna har fått hård kritik för att man tagit alltför lätt på risken för covid-19-smitta inom funktionshinderomsorgen.

Bland kritikerna finns Riksförbundet FUB och Svenska downföreningen som har krävt att alla som bor på LSS-boenden ska testas för covid-19.

Fick äntligen plats på presskonferensen

På tisdagen fick funktionshinderomsorgen slutligen lite extra uppmärksamhet på myndigheternas dagliga presskonferens om coronakrisen.

På plats var Jenny Rehnman, avdelningschef vid Socialstyrelsen, för att informera om hur man jobbar med funktionshinderomsorgen. Informationen blev dock ganska knapphändig, utöver fakta som att det bor 30 000 personer på LSS-boenden, att det finns 3600 sådana boenden – och att det finns stora luckor vad gäller kunskap och information.

Ingen nationell bild finns

– I dagsläget finns ingen nationell bild av smittspridningen, och detta är något vi behöver titta vidare på, tillsammans med Folkhälsomyndigheten, sa Jenny Rehnman.

Hon framhöll samtidigt att Socialstyrelsen inte har fått ”några signaler” om att läget skulle vara allvarligt i funktionshinderomsorgen.

– Vi vet att det förekommer smitta, men har inga signaler om att det ser allvarligt ut, sa Jenny Rehnman.

Hon utlovade att ny statistik släpps på onsdag, om antalet smittade och avlidna på särskilda boenden och i hemtjänst, dock endast för personer över 70 år.

Riktat utskick till LSS-verksamheter

I veckan kommer Socialstyrelsen också att skicka ut riktad information till assistansanordnare och LSS-verksamheter.

– Där kommer vi att informera ytterligare om basala hygienrutiner och våra utbildningar, sa Jenny Rehnman.

Oro över hygien och skyddsutrustning

– Vi får signaler från sjuksköterskor ute i kommunerna att det fortfarande finns en oro och att det är svårt omsätta kunskapen om basala hygienrutiner i vardagen, liksom om att använda skyddsutrustning. Vi tittar på om vi kan stödja kommunerna ytterligare vad gäller implementeringen av den kunskap och den information som finns.

Mer kunskap behövs om hur man kan stödja de boende

– Vi tror också att det behövs ytterligare kunskapsstöd för LSS-boenden. Hur kan man jobba med de boende, hur kan man lugna dem, beskriva situationen, minska spridningen etcetera. Det är en fråga vi behöver jobba vidare med, sa Jenny Rehnman.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *