Hur blir leken möjlig för barn med flerfunktionsnedsättning?

 

I webbinariet ”Hur kan leken bli möjlig?” talar man om lekens betydelse och den särskilda utmaning det innebär att få till situationer för lek tillsammans med barn som har en flerfunktionsnedsättning.

Webbinarier spelades in i början av mars 2021 med medverkan av Maria Evaldsson, mamma till Julian som är 3 år, Carina Stenström, specialpedagog vid habiliteringen Östersund, och Gerd Edgren, specialpedagog i Uppsala.

Detta handlar webbinariet om

Maria Evaldsson har med egen fantasi och idérikedom, samt med stöd från habiliteringen och släkt och vänner, lyckats hitta situationer då hon och familjen kan leka tillsammans med sonen Julian.

Gerd Edgren berättar om varför leken är så viktig för alla barn och Carina Stenström kompletterar med hur viktigt det är med hela teamets samlade kompetens för att ge stöd till familjen och för att ge förutsättningar för att leken ska kunna komma till stånd. Carina ger också praktiska tips och idéer på aktiviteter och lekar.

Se webbinariet nu

Webbinariet vänder sig i första hand till anhöriga, assistenter, personal på förskola/skola, boende/korttids eller habiliteringsverksamhet, men passar för alla som är intresserade.

Webbinariet kan ses i efterhand på Nka:s webbplats.

 

Artikeln kommer från en samarbetspartner till HejaOlika. Den är ej producerad av HejaOlikas redaktion.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *