Ikväll är jag upprörd

Jag är lite upprörd idag över tre artiklar i HejaOlika.

Jag funderar skarpt över vad ledande politiker och tjänstemän har för syn på funktionshindrade! För dem verkar det vara bara kostnader inte människor? Det är långt ifrån den gamla samsynen i samhället om allas lika värde, som gav oss LSS och FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning!

I HejaOlikas artikel, där statssekreteraren uttalar sig, är det ju uppenbart att regeringen struntar i att LSS insatserna skall styras bara av behov och inte av pengar/resurser! Där finns minst två domar från Högsta förvaltningsdomstolen!

För den länkade artikeln hos Sundsvalls tidning kan jag konstatera att rättvisa är subjektivt begrepp när intäkter skall öka! Det skall ställas mot merkostnadsprincipen, att ingen skall ha extra kostnader för sina funktionshinder. Jämförelsen i det fall som relateras skall naturligtvis inte göras mot äldreomsorg! Utan den skall göra mot unga vuxna i eget boende som utför dessa åtgärder själva utan extra kostnad.

Länken till artikeln hos Borås tidning får mig att konstatera att kommunen i besparingssyfte har minskat tillgång till aktiviteter för enskilda, genom minskning av personal (ibland indirekt i upphandling). Och förändringen av DV verkar bara ha ett syfte, att spara personal det vill säga kostnader. Vilket, som jag skrev ovan. inte är att följa lagen!

Hela idén med LSS-skolan här på HejaOlika är att visa hur LSS-lagen förväntades tolkas av de som skrev den för drygt 20 år sedan. Och vad som var orsak till lagen. Många av dagens politiker borde läsa LSS-skolan och även den utmärkta propositionen (1992/93:159).

LÄNKARNA

Statssekreteraren om LSS: Alla kostnader måste finansieras (HejaOlika)

Gratisvård stoppas för personer med LSS: ”Ska vara lika för alla” (Sundsvalls Tidning)

Politikerna har tryckt ner de funktionshindrade (Borås Tidning)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *