”Januari 2023 är realistiskt mål för att stärka assistansen”

En entusiastisk Fredrik Malmberg presenterade förra veckan skarpa förslag om stärkt rätt till personlig assistans (utredningen SOU 2021:37). Han beskriver uppdraget som en ”unik” möjlighet att förbättra assistansen. Och nu tror han på ett snabbt genomförande.

– Enda ambitionen har varit att lägga förslag som politiken utan alltför mycket dröjsmål ska kunna realisera, säger han i denna intervju med HejaOlika.

LÄS MER: Jättelyft för personlig assistans från januari 2023

Vad är du mest nöjd med i utredningen?

– I grund och botten är jag mest nöjd med att vi fick uppdraget, och en väldigt tydlig signal, ett unikt direktiv om att det finns ett antal problem och på tre områden ska ni stärka den personliga assistansen. Det var väldigt bra!

Hur realistiskt är det att förslagen genomförs?

– Jag är väldigt övertygad om att förslagen kan bli verklighet. Vi har jobbat tätt i vår expertgrupp med myndigheter, intresseorganisationer och sakkunniga med enda ambitionen att lägga förslag som politiken utan alltför mycket dröjsmål ska kunna realisera. Vi ser att det är väldigt viktigt för de personer det handlar om. Det är komplicerade frågor men förslagen är väl genomtänkta.

Föräldraansvaret är idag oerhört komplicerat. Ert förslag om ”föräldraavdrag”, är det enklare?

– Ja, det är det. Vi tittade på om man skulle kunna använda ”kunskapsstöd” och andra lösningar men vi landade ganska snabbt i att det skulle bli väldigt svårt, och att det skulle landa hos varje enskild handläggare att bedöma hur ett kunskapsstöd om ”normalt föräldraansvar” ska användas. Vi kom fram till att det bara finns ett sätt – att göra det schabloniserat och säkerställa att det blir mycket mer begränsat än det är nu. En viktig sak är att man inte ska få göra avdrag (i rätten till assistans) vid medicinsk problematik. Det är det som idag får de största negativa effekterna.

Finns det pengar att genomföra förändringarna?

– Man kan konstatera att personernas stödbehov har försvunnit. De har ett stödbehov, och de ersätts med andra, sämre lösningar som också kostar. Eller, som vi ser med barnen, att familjer får helt orimliga livsförhållanden med de konsekvenser det får i sjukskrivningar och utebliven möjlighet att förvärvsarbeta. Det finns alternativkostnader som är betydande. Vi kan inte räkna på vad det kostar för familjerna att inte kunna förvärvsarbeta, i utredningen beskriver vi hur positivt det är att komma åt de problemen.

Har du signaler från politiker att kostnaderna är okej?

– Jag känner att jag haft väldigt starkt stöd för att lägga förslagen, och vi har inte haft krav på oss att vi måste finansiera varje del. Jag både tror och hoppas att politiken kommer att leverera.

Det som legat utanför utredningen, till exempel minuträkningen, vad tänker du om de problemen?

– Som utredare ska jag förhålla mig till de direktiv jag har att jobba med. Det finns säkert behov av att titta vidare på andra delar av assistansen men det har inte varit mitt uppdrag.

Utredningen har träffat familjer och många andra i behov av assistans. Vad har det betytt?

– För oss har det varit viktigt att samla in synpunkter både via enkät och kvalitativa möten för att få förståelse för hur det verkligen kan vara och fungera. Det har betytt jättemycket och har gett en helt annan förståelse.

Har du fått några överraskningar?

– Det är klart att det blir något annat när man tittar på föräldraansvar och varje enskilt behov, det är intressant att få se och mötas och höra vad det gör.

Några berättelser som varit extra viktiga?

– Alla har varit viktiga, men just familjer som har haft ett väldigt pressat läge och beräkningarna av föräldraansvaret har träffat mig hårt.

Vad är rimlig tidsplan att förverkliga?

– Politiken avgör det, men vi har lagt förslag om 1 januari 2023. Det tycker vi är realistiskt.

Fram till dess, hur ska berörda personer och familjer klara sig?

– Det är en tuff situation som är nu. Därför är det viktigt att utredningen nu går på remiss, det är ett jättebra första steg. Jag hoppas att politiken håller uppe tempot, och det tror jag att de kommer att göra också.

Släpper du detta nu?

– Ja, till vardags är mitt jobb att vara generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten och utredningen har varit ett extrajobb. Nu har jag lämnat över den till regeringen, så i den meningen släpper jag utredningen nu.

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Från Livets möjligheter 2022: Sex berättelser om vilket stöd som anhöriga behöver