Handbok: Kvalificerad omvårdnad i vardagen

 

Handboken ”Kvalificerad omvårdnad i vardagen för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga” beskriver olika omvårdnadssituationer för personer med flerfunktionsnedsättning. Här kan du få information och tips om ämnen som sömn, andning, rörlighet och epilepsi.

Kunskap om flerfunktionsnedsättning

Syftet med handboken är att sprida kunskap om och förståelse för personer med flerfunktionsnedsättning, som under hela livet har stora vård- och omvårdnadsbehov. Det går att göra mycket för att ge barn, ungdomar och vuxna med flerfunktionsnedsättning möjlighet att leva ett så bra liv som möjligt.

Handboken innehåller aktuell kunskap och erfarenheter gällande omvårdnad och beskriver symtom på olika problem, orsaker, behandlingsalternativ samt praktiska omvårdnadsaspekter.

Stöd för anhöriga och personal

Förhoppningen är att boken kan vara ett stöd för både anhöriga och personal och att den ska kunna fungera som kurslitteratur i utbildningar inom vård och omsorg.

– Jag hoppas att alla som lever med eller som kommer i kontakt med personer med flerfunktionsnedsättning kan ha användning av handboken. Kunskapen måste finnas där dessa personer finns, säger författaren Ann-Kristin Ölund.

Hela boken finns för nedladdning

Handboken går att läsa och ladda ner digitalt på Nationellt kompetenscentrum anhörigas hemsida. Det är också möjligt att beställa boken mot en kostnad.

Läs mer och ta del av handboken på Nka:s webbsida

 

 

Artikeln kommer från en samarbetspartner till HejaOlika. Den är ej producerad av HejaOlikas redaktion.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *