Lotsar ska hjälpa barn med funktionsnedsättning

I februari öppnar ”Lots för barn med funktionsnedsättning” i Göteborg, där information och vägledning ska erbjudas föräldrar och anhöriga till barn med funktionsnedsättning – via hemsida, telefon och personliga besök.

– Föräldrar till barn med funktionsnedsättning upplever ofta att de har en pressad livssituation och familjerna kan behöva ett flertal stödinsatser. Insatserna kan vara sjukvård, hjälpmedel, bostadsanpassning, färdtjänst eller stöd enligt LSS och SoL, och att hitta fram eller finna information om befintliga insatser är inte alltid lätt, säger Lisa Andreasson, som tillsammans med Christel Bergqvist fått i uppdrag att starta verksamheten.

– Lotsarna ska erbjuda information och vägledning till föräldrar och anhöriga om vilket stöd som finns för deras barn i Göteborgs Stad, samt stötta familjer som inte kan ta del av generell information. Vi ska också samverka och utbyta erfarenheter med organisationer, föreningar och verksamheter som arbetar med och för barn som har en funktionsnedsättning, säger Christel Bergqvist.

Uppstart
Just nu pågår arbete med att samla in information via studiebesök och informera olika samarbetspartners om den nya verksamheten. Sedan några år finns det äldrelotsar i kommunen som man också ska träffa och lära av.

Tidigare jobbade Lisa Andreasson som enhetschef på Västra Hisingen inom korttidsverksamhet, personlig assistans, ledsagning, avlösarservice och fritidsgrupper.

– Det känns roligt att nu få vara med och starta upp en stadsövergripande befattning och att få göra skillnad för dessa familjer. Jag tror vi kommer få mycket att göra. Många vi pratat med säger ”Det här hade vi behövt för tio år sedan”.

Christel Bergqvist, som tidigare jobbat som socialsekreterare på Funktionshinderenheten i Östra Göteborg, fortsätter:

– Vi tar emot barn med alla slags funktionsnedsättningar och vi tror att det i första hand kommer att handla om korta kontakter, där vi hjälper till att vägleda familjer och anhöriga. Vi tror också att familjer med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan bli en stor målgrupp, till exempel barn med ADHD/ADD, eftersom dessa diagnoser oftast inte innefattas av LSS-lagen och därför kan hamna mellan stolarna.