Malin tvingas betala tusentals kronor till kommunen

UPPDATERAD. Maxtaxan höjdes från 120 kronor per månad till nästan 2000 kronor.
– Det blir väldigt dyrt för mig, säger Malin Bäcklund som har omfattande funktionsnedsättningar och därför måste betala dyrt för att använda hjälpmedel som hon behöver för att fungera i vardagen.

Malin Bäcklund har nu överklagat socialnämndens i Karlstad beslut att höja maxtaxan.

Hon får stöd att driva frågan av Joakim Söderberg, som är rådgivare på Brukarkooperativet JAG där Malin är medlem.

– Socialnämndens beslut är felaktigt på flera sätt, säger Joakim Söderberg. Dels har kommunen höjt maxbeloppet utan att försäkra sig om att inte avgiften drabbar personer så att de inte får behålla sitt förbehållsbelopp. Dels tar de ut en avgift för kostnader som de inte har, säger Joakim Söderberg.

Den nya maxtaxan för hälso- och sjukvårdsinsatser är 1931 kronor per månad.

– Jag använder min pep-mask, ett hjälpmedel för djupandning, tre gånger varje dag. För det måste jag betala 190 kronor per dag. För att jag använder ett hjälpmedel som gör så att slem kommer upp och lunginflammation kan förebyggas! Det är mina assistenter som hjälper mig att använda pep-masken. Det kommunen gjort är att de gett assistenterna en utbildning på 1,5 timme, berättar Malin Bäcklund.

Malin behöver också stå på tippbräda minst tre gånger i veckan – vilket numera kostar 190 kronor per tillfälle.

– Jag kommer upp i maxtaxa på tio dagar, trots att kommunen inte gör någonting – det är mina personliga assistenter som hjälper mig, säger Malin Bäckström.

HejaOlika har bett Karlstads kommun att kommentera. Beställarchef Mikael Lind på vård- och omsorgsförvaltningen har svarat på våra frågor per mejl:

Varför har kommunen valt att höja avgifterna så mycket för personer med funktionsnedsättningar?
– I Karlstad har vi haft oförändrade hälso- och sjukvårdsavgifter sedan 2002. Att avgiften för den kommunala hemsjukvården i Karlstad nu förändras beror på att vi ville ha ett rättvisare och enhetligare avgiftssystem för de insatser som vi ger. Tidigare var det stora skillnader för lika stor omfattning av hjälp i hemmet, till exempel mellan avgiften för hemtjänst i jämförelse med avgiften för kommunal hälso- och sjukvård.

Vilka konsekvenser får detta för personer med funktionsnedsättning och låga inkomster?
– För samtliga kunder som har hälso- och sjukvårdsinsatser gäller att avgiften är beroende av den enskildes inkomst och betalningsförmåga. I praktiken innebär det att om en person har låga inkomster så reduceras avgiften eller så behöver hen inte betala alls.  Detta säkerställs genom ett så kallat förbehållsbelopp.

Hur tänker ni att dessa personer ska ha råd med de nya avgifterna, varifrån ska de få pengar till detta?
– Om en enskild kund inte har inkomster som garanterar att man uppnår förbehållsbeloppet så behöver man inte betala någon avgift.

Tycker ni att det är rätt och riktigt att en så ekonomiskt svag grupp ska få chockhöjda avgifter?
– Vi stor förståelse och respekt för att enskilda kunder kan uppleva en stor höjning av sin avgift på kort tid. Vi tycker däremot att nivån av avgiften är rimlig utifrån de insatser som ges.

Varför tar ni betalt för arbete som utförs av assistenter som ni inte har kostnader för?
– När hälso- och sjukvårdsinsatser utförs så sker det på delegation av sjuksköterska och är i den meningen uppgifter och insatser som kommunens hemsjukvård ansvarar för.

Kommer ni att ändra avgifterna och maxtaxan?
– Det finns idag inga planer på att ändra det fattade beslutet om avgifter, säger Mi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *