Nästa år kan MR-institutet stoppa försämringar inom LSS

Bengt Eliasson (L) anser att Sveriges nya institut för mänskliga rättigheter blir viktigt för att skydda rättigheter enligt både LSS och FN:s funktionsrättskonvention.

– LSS är en rättighetslagstiftning som är väldigt tätt förknippad med funktionsrättskonventionen, som särskilt omnämns i lagförslaget, säger Bengt Eliasson till Assistanskoll.se

Öppnar i Lund i januari 2022

När institutet troligen startar sin verksamhet i Lund om mindre än ett år, i januari 2022, får Sverige äntligen en oberoende institution med uppgift att säkerställa mänskliga rättigheter.

Det är något som finns i många andra länder men som har saknats i Sverige.

LÄS ÄVEN: Annika Jyrwall Åkerberg tar plats i nya MR-institutet

Förhoppningar växer

Och nu växer förhoppningarna om att institutet ska kunna stoppa de försämringar som drabbat personer med funktionsnedsättningar det senaste decenniet, bland annat när det gäller personlig assistans.

En av de funktioner som Bengt Eliasson pekar ut är att institutet ska främja kompetens och forskning om de mänskliga rättigheterna. ”Här bör ett särskilt ansvar ligga på just LSS och de funktionshinderpolitiska målen”, säger han till Assistanskoll.

Regeringen skriver i proposition om institutet i mars att ”institutet ska lämna förslag till regeringen om vilka åtgärder som behövs för att säkerställa de mänskliga rättigheterna”. Däremot ska institutet inte pröva enskilda klagomål.

Vill garantera oberoende ledamöter

Bengt Eliasson säger i intervjun med Assistanskoll.se att Liberalerna länge velat se en oberoende institution, men han är inte helt nöjd med det som står i propositionen.

Han anser att det är en brist att förslaget inte innehåller tydliga garantier för att säkerställa att styrelsens ledamöter kan agera helt oberoende.

– Vi kommer rösta ja, men vi använder naturligtvis riksdagens möjligheter för att göra lagstiftningsförslag så bra som möjligt ur vår synvinkel, säger Bengt Eliasson till Assistanskoll.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *