Osäkert om funktionsnedsättning ger förtur till vaccin mot covid-19

Det är fortfarande oklart hur personer med funktionsnedsättningar prioriteras i kommande vaccinationer mot covid-19. Personer med Downs syndrom är exempel på en mycket utsatt grupp, men Folkhälsomyndigheten vill ännu inte svara på om dessa får förtur.

Både i Sverige och i andra länder finns en växande oro för att personer med intellektuell funktionsnedsättning inte uppmärksammas tillräckligt i vaccinationsplaneringen.

Mångdubbel risk

Enligt aktuell forskning kan personer med Downs syndrom ha mångdubbelt högre risk än övrig befolkning om de smittas av covid-19.

Trots det har vare sig Socialstyrelsen eller Folkhälsomyndigheten ännu uttalat att de ingår i riskgruppsdefinitionen.

Ojämlik vård

Det är också känt att personer som bor i LSS-bostäder är extra utsatta och ofta får sämre vård än övrig befolkning.

I fredags uppgav Folkhälsomyndigheten att cirka 200 000 personer ingår i riskgrupper som ska prioriteras, men utan att specificera vilka som ingår i beräkningen.

”Under beredning”

Idag uppger Folkhälsomyndighetens presstjänst för HejaOlika att man ”arbetar med att uppdatera vilka som är övriga riskgrupper för allvarlig covid-19 sjukdom och på vilket sätt dessa grupper bör prioriteras”.

En mer detaljerad rekommendation för prioritering är under beredning, säger presstjänsten vidare.

 

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *