Pia Steensland varnar för tomma ord om LSS från Stefan Löfven

Pia Steensland (KD) är inte nöjd med måndagens regeringsförklaring. Hon utlovar fortsatt strid för att driva på regeringen om att ”återupprätta LSS”.

På Facebook skriver Pia Steensland om Stefan Löfvens regeringsförklaring:

”Bara torr upprepning. Vad betyder det i praktiken? Kommer alla de som fallit ur LSS återfå sin rätt?”

Pia Steensland lämnade på måndagen också in en interpellation ”för att få veta vilka åtgärder som har vidtagits för att skyndsamt säkerställa att andning och sondmatning ska anses vara grundläggande behov”.

Så här beskriver Pia Steensland frågan till ministern:

”När den gemensamma budgetreservationen mellan kristdemokraterna och moderaterna fick stöd i riksdagen i december gavs ett tillkännagivande till regeringen om att skyndsamt återkomma till riksdagen med lagförslag som säkerställer att andning och sondmatning ska anses vara grundläggande behov.

Som en följd av riksdagens beslut uttalade den då ansvariga ministern Lena Hallengren (S) den 21 december 2018 följande i en kommentar till TT: ’Det finns en stor samsyn om andning och sondmatning bland riksdagens partier. Nu finns det ett beslut vilket är bra. Det innebär att vi som övergångsregering kan påbörja ett arbete, vilket vi nu kommer göra skyndsamt.’

Vi har en akut situation och nu har det gått en månad sedan uttalandet. Vi kristdemokrater hoppas att arbetet har kommit en bra bit på väg så att lagändringen kan vara på plats så snart som möjligt.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *