RBU: Regeringen är inte intresserad av att förtydliga föräldraavdraget

RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, ser positivt på att ISF uppmanar regeringen att förtydliga föräldraavdraget, för att sätta stopp för de dubbla avdrag som gjorts sedan lagändringen 1 januari 2023.

LÄS MER: 
Nya omprövningar bereds – och väcker stor oro

”Föräldraavdraget vantolkas”

RBU:s förbundsjurist Li Wicén tycker dock att ISF är alltför tam i sin kritik:

– Till exempel skriver ISF att det är otydligt hur föräldraavdraget ska göras. Det tycker jag verkligen att man kan ifrågasätta. Min åsikt som jurist är att föräldraavdraget är tydligt och att förarbetena ger förhållandevis klara besked om hur avdraget ska göras.

– Man kan läsa mer om det i RBU:s rättsliga ställningstagande som vi skickade till Allmänna ombudet för socialförsäkringen.

– Det är Försäkringskassans vantolkning som är orsaken till att ett förtydligande behövs, betonar Li Wicén.

– Att regeringen inte vill göra något förtydligande genom en lagändring är inte förvånande. Det ligger helt enkelt inte i regeringens intresse att förtydliga hur föräldraavdraget ska göras, eftersom det skulle kosta pengar. Att man avstår från lagändringar, med hänvisning till att det behövs fler utredningar innan man vidtar åtgärder, är bara ett spel för gallerierna, säger Li Wicén.

ISF skriver i sin rapport att föräldraavdraget blir problematiskt oavsett hur det tillämpas.

– Om man gör föräldraavdraget från barnets totala hjälpbehov menar ISF att risken finns att assistansersättning lämnas för behov som egentligen beror på ålder. Detta eftersom schablonen inte alltid stämmer in på alla barn samt eftersom det inte finns utrymme för individuella bedömningar i det enskilda fallet. Samtidigt föreslår inte ISF något bättre alternativ. ISF har ju tidigare (i ISF-rapporten 2014:6) riktat allvarlig kritik mot regeln om föräldraansvar eftersom det var rättsosäkert och ledde till att många barn förlorade rätt till assistans och anhöriga fick ta ett orimligt stort ansvar.

– Det är omöjligt att uppnå en perfekt rättstillämpning, så att hjälpbehov som beror på ålder respektive funktionsnedsättning åtskiljs och bedöms helt korrekt. Det finns inget objektivt svar på hur många timmar föräldraansvaret är i det enskilda fallet. Det är en ganska godtycklig bedömning som måste göras, med hänsyn till behoven i det enskilda fallet, vad som får anses vara ”normalt” och skillnaden däremellan.

Vilken regel skulle då ge ett rimligt resultat i genomsnittet, och vilken regel är mest rättssäker?
– Där anser jag att en fungerande regel om föräldraavdrag är överlägsen, eftersom det skapar likvärdighet och förutsebarhet. Jag tycker också att det är möjligt att på förhand göra en rimlig uppskattning av hur många timmar som utgörs av föräldraansvaret för barn utan funktionsnedsättning, säger Li Wicén.