Nyheter

”Skrämmande låg ambition inom daglig verksamhet”

FUB: Många anhöriga beskriver dessa dagliga verksamheter som mer förvaring än verksamhet
eva borgstrom fotolinneabengtsson 1600

Eva Borgström är en av personerna bakom FUB:s analys av Socialstyrelsens lägesrapport.

 

Idag kommenterar Riksförbundet FUB Socialstyrelsens lägesrapport om kommunernas stöd till personer med funktionsnedsättningar. Förbundet efterlyser en ny kartläggning av daglig verksamhet enligt LSS, något som inte gjorts på över tio år.

”FUB:s uppfattning är att de kvalitetsbrister som då observerades kvarstår eller har fördjupats. Workshopparna inom FUB under 2017, visade att det är stora kvalitetsskillnader mellan olika dagliga verksamheter, ibland även i en och samma kommun”, skriver FUB i en kommentar.

”De som är mest nöjda genomgående är personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning som har utflyttad daglig verksamhet på ett företag eller inom en kommunal förvaltning. I många dagliga verksamheter är ambitionsnivån skrämmande låg. Detta gäller särskilt personer med en mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning. Många anhöriga beskriver dessa dagliga verksamheter som mer förvaring än verksamhet”, skriver FUB.

FUB kommenterar flera andra inslag i Socialstyrelsens rapport.

Kompetensutveckla LSS-personal

Bland annat kräver förbundet bättre utbildning av personal inom LSS-verksamheter:

”FUB föreslår en nationell satsning på kompetensutveckling av baspersonal i LSS-verksamheter. Vi kommer inom kort lämna en hemställan om detta till regeringen. FUB anser även att Socialstyrelsens nuvarande allmänna råd (SOSFS 2014:2) om kunskap hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL eller LSS, istället omarbetas till tvingande föreskrifter”, skriver förbundet.

Hur påverkas barn av neddragningar?

Vidare vill FUB ha en analys av konsekvenserna av att LSS-insatser för barn minskar. Minskningen gäller bland annat korttidstillsyn och korttidsvistelse.

”Hur påverkar det barnet med funktionsnedsättning, övriga barn i familjen, möjligheten att hålla ihop familjen och familjens ekonomi?” vill FUB ha svar på i en ny analys.

 

ANNONSER
 • Annons för HD Motion
 • Annons för STIL
 • Etac Sulky R82 Cricket
 • Annons för Särnmark
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för JAG
 • Annons för Fremia
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för CJ Advokatbyrå

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *