Stopp för minuträkning ska drivas ”ända in i kaklet”

Liberalerna går på stark offensiv för att förbättra LSS, lagen om stöd och service. Bengt Eliasson, partiets talesperson i funktionshinderfrågor, presenterade idag ett nytt paket med stopp för minuträkning, höjd assistansersättning och en ny insats kallad ”vardagsstöd”.
– Vi kommer att driva frågan ända in i kaklet, vi kommer inte att ge oss, säger Eliasson om kravet på stoppad minuträkning.

De nya LSS-förslagen fanns inte med januariöverenskommelsen med regeringen. Liberalerna och Bengt Eliasson är alltså långt ifrån nöjda med vad man hittills fått igenom ifråga om exempelvis assistans vid andning och sondmatning samt utredning av föräldraansvaret.

Kostnad: 1 miljard

De nya förslagen beräknas kosta 1 miljard kronor och beskrivs i korthet så här:

Krav 1: Stopp för minuträkningen

Behovsprövningen för assistans bygger idag på minuträkning av så kallade grundläggande behov. Steg för steg har rättspraxis skärpts för vad som räknas in. Personlig hygien är ett grundläggande behov, men bara de integritetsnära delarna räknas.

Att ta av och på kalsonger och torka underlivet räknas, men inte den tid man sitter på toaletten och inte den tid det tar att ta på byxorna. Måltider är ett grundläggande behov, men bara att stoppa mat i munnen räknas, inte att skära den i bitar på tallriken.

– Det förekommer att handläggare följer med in i duschen för att ta tid på hur lång tid olika moment tar. Det är ovärdigt och integritetskränkande och leder till att allt fler nekas assistans trots stora behov, säger Bengt Eliasson.

Liberalerna vill ändra lagen och förtydliga att behovsprövningen ska utgå från en helhetsbedömning. Och det tycker man att Fredrik Malmberg, SPSM-chefen som just nu utreder föräldraansvaret och assistans vid egenvård och tillsyn, ska ta med i sin utredning.

Krav 2: Höjd schablonersättning för personlig assistans

Personlig assistans ersätts per beviljad timme med ett schablonbelopp som betalas ut av Försäkringskassan.

Under många år har riksdagsmajoriteter av olika färg låtit ersättningsnivån öka mindre än de kollektivavtalade löneökningarna, och vissa år har den inte ökat alls. Den är nu så låg att seriösa assistansanordnare har svårt att bedriva verksamhet med rimlig kvalitet. Det är svårt att få pengarna att räcka till arbetsledning, kompetensutveckling eller till att anställa assistenter med erfarenhet eller utbildning, säger Eliasson.

Beloppet höjdes senast med 1,5 procent, men nästa gång kräver Liberalerna att höjningen blir dubbelt så stor, 3 procent.

Krav 3: Vardagsstöd som helt ny insats i LSS

LSS omfattar fler insatser än personlig assistans. Liberalerna vill att fler ska få personlig assistans – men stödet behöver också bli bättre för de som inte har lika omfattande funktionsnedsättningar. Vardagsstöd ska kunna handla om praktisk hjälp i hemmet, motivationsåtgärder, ledsagning, stöd vid föräldraskap med mera. Idag får dessa personer ofta hemtjänst eller boendestöd via socialtjänsten och ledsagning enligt LSS. Genom att slå ihop det till en insats inom LSS blir det mer flexibelt för den som behöver stöd, och mer makt till den enskilde.

Detta anser Liberalerna kan bli verklighet redan från 1 juli 2021.

Fem frågor till Bengt Eliasson

HejaOlika ställde idag några frågor till Bengt Eliasson (L) om det nya LSS-paketet.

Hur sannolikt är det att ni får igenom ert förslag om stopp för minuträkning?
– Det är ju en förhandlingsfråga men vi kommer driva det ”ända in i kaklet”. Vi ger oss inte. Det är ett viktigt krav från vår sida.
– Det här riktar sig främst emot uppdelningen av grundläggande behov i integritetsnära m.m. som bl a leder till indelning av behov i en rad olika moment. Det vill vi föra in i den utredning som just är tillsatt och snabbutreds där. Vi kräver text i budgeten inför nästa år om detta om att det tillförs medel för utökade timmar av assistans där.

Hur mycket bör schablonersättningen höjas?
– Den exakta siffran blir föremål för budgetförhandling men vår utgångspunkt är en generell höjning med 3%.

Hur sannolikt att ni får igenom denna höjning, vilka räknar du med står bakom detta?
– Vi har detta som ett krav i förhandlingarna och förväntar oss ett gensvar från regeringen.

Vardagsstöd är ert förslag till ny LSS-insats men det är inte helt nya tankar?
– Det finns med en variant av detta i tidigare LSS-utredning. Tanken kommer från de kommunala boendestödjarna inom socialpsykiatrin, men detta är en variant där personlig assistans kan vara en alltför omfattande insats, samtidigt som det ändå finns ett stort behov av stöd för att kunna leva sitt liv.

Hur skulle gränsdragningen bli mellan assistans och vardagsstöd?
– Det är viktigt att poängtera att det inte handlar om att ersätta den personliga assistansen. Det är istället ett sätt att fler ska få det stöd som de behöver för att bli sitt bästa jag. Ett stöd att kunna leva sitt liv efter sina förutsättningar.

– Vi vill se vardagsstöd som ett komplement till assistansen, och det ska vara en insats som mer liknar en blandning av boendestödjare, ledsagning och kontaktperson. Det saknas ofta ett stöd för dem med behov i vardagen men som inte berättigar till assistans. Det kan exempelvis gälla synsvaga och blinda, de som har neuropsykiatriska funktionsvariationer eller annat.

Fler artiklar om detta ämne

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *