”Svagt av David Lega att ställa tillgänglighet mot välfärd”

DEBATTARTIKEL. David Lega anser att EU:s inflytande över medlemsländernas funktionshinderpolitik bör minimeras och att frågorna istället ska skötas nationellt. Samtidigt uttrycker han en oro för hur personer med funktionsnedsättning behandlas i länder som vill bli medlemmar i EU. Jag får inte detta att gå ihop.

Jag tycker att det är bra när EU ger verktyg och trycker på för en positiv utveckling på funktionshinderområdet i medlemsländerna. Det innebär ju inte på något sätt att vi i Sverige måste sänka våra nivåer, utan att de som inte gör tillräckligt måste göra mer.

David Lega ställer sig också frågan om vad som talar emot att EU i morgon presenterar förslag som hotar en redan sargad LSS. Det tycker jag är att skapa ytterligare oro i onödan.

EU har ju, precis som Sverige, ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Detta innebär ett åtagande om att följa artiklarna i konventionen och att garantera personer med funktionsnedsättning rätten att leva ett självständigt liv och att delta i samhället på jämlika villkor som andra. Det är viktigt att komma ihåg att konventionen innebär ett ansvar att driva detta arbete framåt och ett åtagande om att alltså avhålla sig från att handla på ett sätt som är oförenligt med konventionen.

David Lega skriver att han stödde undantaget för företag med färre än 10 anställda i tillägget i diskrimineringslagen om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Funktionshinderrörelsen gjorde lyckligtvis gemensam sak och lyckades påverka så att vi inte längre har kvar detta undantag.

Vad jag känner till har inget företag tvingats slå igen på grund av tillägget i diskrimineringslagen

David Lega uttrycker nu, som då, en oro för att orimliga tillgänglighetskrav kan tvinga företag att slå igen. Jag tycker att det är svagt av David Lega att på det här sättet välja att ställa rörelsefriheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning i Europa mot ekonomi och välfärd. Detta är särskilt farligt i rådande debattklimat där vi allt oftare ser människors rättigheter och lika värde öppet ifrågasättas och grupper ställas mot varandra.

Vad jag känner till har inget företag tvingats slå igen på grund av tillägget i diskrimineringslagen. Och jag tycker faktiskt inte att en affärsidé, som för att vara lönsam måste diskriminera en grupp människor, är en särskilt bra affärsidé!

Dessutom hävdar jag, i motsats till David Lega, att företagen bara tjänade på att undantaget avskaffades. Svensk handel har för några år sedan beräknat köpkraften bland personer med funktionsnedsättning till att vara 100 miljarder kronor per år. Det här är kunder som dessa företag tidigare inte haft.

David Lega varnar också för att orimliga tillgänglighetskrav riskerar att leda till minskade skatteintäkter som i sin tur slår tillbaka mot oss personer med funktionsnedsättning. Ett sådant resonemang anser jag är att betrakta som skrämseltaktik och riskerar att göra så att EU-medborgare med funktionsnedsättning inte vågar kräva sina rättigheter. Det är också att lägga sig lite väl platt i frågan om vilka värden som ska prioriteras och vilken ambitionsnivå som ska gälla.

Vi är dock överens om att livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning måste bli bättre i EU:s medlemsländer. Men det tror jag blir svårt att uppnå genom reservationer och låga målsättningar vad gäller människors rätt till delaktighet och rörelsefrihet.

Rasmus Isaksson
Förbundsordförande
DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Debattartikeln är en replik på David Legas debattinlägg ”Funktionsnedsatta behandlas som ohyra i länder som vill bli medlemmar i EU”, 2019-05-03.

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *