Nyvalde ordföranden: Rädda statsbidragen till funktionsrättsförbunden

Nicklas Mårtensson har idag (11 maj) valts till ny ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Statsbidragen är högprioriterad fråga

– Jag har alltid haft ett mycket stort engagemang för mänskliga rättigheter och funktionsrättsfrågorna är särskilt viktiga för mig, säger Nicklas Mårtensson.

– En förutsättning för våra medlemsförbunds viktiga verksamhet är en långsiktigt tryggad finansiering. Arbetet för ett höjt statsbidrag till funktionsrättsrörelsen är därför högprioriterat.

LÄS ÄVEN:
Funktionsrättsförbund kan tvingas säga upp personal

Ökade hot mot mänskliga rättigheter

– Vi ser en rad faktorer, som det oroliga världsläget, den sviktande ekonomin, klimatutmaningarna och det politiska läget som redan nu riskerar att leda till ett ifrågasättande av mänskliga rättigheter och stöd som tar gemensamma resurser i anspråk. Vår roll att värna och bevaka funktionsrätten och grundfundament som jämlikhet, delaktighet och mångfald är nu viktigare än någonsin, säger Nicklas Mårtensson.

Generalsekreterare sedan 2019

– Vi är övertygande om att Nicklas Mårtensson kan leda Funktionsrätt Sverige i de utmaningar vi ser framöver, inte minst kring frågan om finansiering så att organisationen kan fortsätta sitt viktiga arbete, sa valberedningens ordförande Lars Berge-Kleber när nomineringen presenterades i mars 2023.

– Nicklas Mårtensson har på ett utomordentligt sätt axlat ett stort ansvar som kanslichef och sedermera som generalsekreterare på Funktionsrätt Sverige sedan 2019. Nicklas har under den här tiden visat att han på ett utmärkt sätt kan företräda organisationen gentemot regering, riksdag, myndigheter och andra organisationer.

Nicklas Mårtensson är utbildad statsvetare och lärare. Han har en mångårig bakgrund som speciallärare och har arbetat 12 år inom funktionsrättsrörelsen, bland annat som förbundssekreterare på Autism Sverige.

Efterträder Elisabeth Wallenius

Nicklas Mårtensson efterträder Elisabeth Wallenius som innehaft posten i fem år sedan mars 2018, då hon efterträdde Lars Ohly.

– Jag har på nära håll sett och högt värdesatt Elisabeth Wallenius stora och viktiga arbete som ordförande under de senaste fem åren och är starkt motiverad att fortsätta det arbetet, säger Nicklas Mårtensson.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *