Synskadade fingranskar nya förslaget om ersättning

Synskadades riksförbund har ännu inte tagit ställning till regeringens proposition om handikappersättningen. En noggrann granskning av förslagen pågår just nu hos SRF.

– Vi ska lusläsa propositionen. Om förslaget fortfarande innebär påtagliga försämringar för oss synskadade så kommer vi söka stöd hos den politiska oppositionen för att försöka stoppa förslaget, säger Neven Milivojevic, intressepolitisk chef på SRF.

SRF har hittills varit starkt kritiskt till regeringsförslaget att ta bort handikappersättningen och ersätta den med en merkostnadsersättning.

Enligt SRF innebär det ursprungliga förslaget stora försämringar för personer med synnedsättning, men också för personer med andra funktionsnedsättningar.

Om propositionen inte har hörsammat kritik från SRF hoppas förbundet att oppositionspartierna kommer att stödja dem i kampen mot försämringarna.

– Vi vet att i alla fall Liberalerna har sagt att de tycker att vi har rätt i kritiken, säger Neven Milivojevic.

Läs även

Ett helt nytt system för vårdbidrag och handikappersättning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *