Tredubbel risk att inte klara räkningarna om du har funktionsnedsättning

Kris i hushållsekonomin är tre gånger vanligare bland personer med funktionsnedsättning. Det visar en ny analys från SCB.

LÄS ÄVEN: Så mycket höjs ersättningar och bidrag 1 januari 2023

Var femte klarar inte oväntad utgift

Var femte person med funktionsnedsättning, eller 20 procent, har svårt att få ekonomin att gå ihop. De kan inte betala oväntade utgifter och måste avstå semesterresor och fritidsaktiviteter för att man inte har råd. Motsvarande för övrig befolkning är 7 procent.

SCB konstaterar att den disponibla inkomsten är lägre för personer med funktionsnedsättning jämfört med den övriga befolkningen.

Diagram ur SCB:s rapport.
Diagram ur SCB:s rapport.

Så drabbas personer med funktionsnedsättning

Några fler slutsatser i SCB:s undersökning:

  • 38 procent av personer med funktionsnedsättning kan inte betala en oväntad utgift på 13 000 kronor inom en månad utan att låna eller be om hjälp. Motsvarande andel i den övriga befolkningen är 17 procent.
  • 16 procent av personer med funktionsnedsättning och 5 procent av den övriga befolkningen har kommit efter med hyra, elräkningar, avbetalningar eller liknande betalningar under det senaste året.
  • 42 procent av personer med funktionsnedsättning uppger att de är oroliga för hur det ska gå med det egna hushållets ekonomi under det närmaste året, jämfört med 20 procent i den övriga befolkningen.
  • 20 procent av personer med funktionsnedsättning har inte råd att åka på minst en veckas semester varje år. Motsvarande andel i den övriga befolkningen är 7 procent. Det är också vanligare för personer med funktionsnedsättning att avstå från fritidsaktiviteter som kostar pengar för att man inte har råd.
  • 25 procent av personer med funktionsnedsättning har låg ekonomisk standard jämfört med 12 procent i den övriga befolkningen. Låg ekonomisk standard innebär en disponibel inkomst som är lägre än 60 procent av medianinkomsten för hela befolkningen när hänsyn tagits till hushållets försörjningsbörda.

Förvärras av inflation och nya hjälpmedelsavgifter

SCB:s analys kommer inte som någon överraskning för funktionsrättsförbund. På DHR kommenterar Kristian Cornell SCB-rapporten så här:

– Inflation och världsläget gör ekonomin sämre för många människor. Men lägg då till att i allt fler regioner kostar hjälpmedel numera pengar. Den som på grund av funktionsnedsättning inte kan arbeta har dessutom en inkomst långt under gränsen för låg ekonomisk standard.

Kristian Cornell, DHR
Kristian Cornell, DHR

DHR kritiserar bristande arbetsmarknadsstöd

– Jobbar du deltid med sjukersättning är ekonomin naturligtvis också ansträngd. För den som försöker komma in på arbetsmarknaden, med hjälp av Arbetsförmedlingens stöd, kan det idag ta åratal att över huvud taget få stöd för anpassning av arbetsplatsen. Finns den tjänsten du sökt ens kvar då? säger Kristian Cornell.

Varför har SCB gjort denna analys?

I september 20231 fick SCB ett regeringsuppdrag om statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning. Under åren 2021–2024 ska SCB ta fram statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning. En del i uppdraget är att SCB ska ta fram och redovisa statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *