Så mycket höjs ersättningar och bidrag 1 januari 2023

Den 1 januari 2023 höjs många ersättningar och bidrag med rekordbelopp. Det gäller bland annat sjukersättning, aktivitetsersättning, omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

Högre ersättning 2023 – men inflationen har redan höjt alla priser

I praktiken handlar det enbart om en anpassning till inflationen – ingen verklig höjning av värdet på ersättningarna. Inflationstakten var 8,5 procent i juni 2022 enligt SCB.

Att det blir en rekordhöjning år 2023 är alltså en svag tröst för de som måste leva på sjuk- eller aktivitetsersättning, ofta helt utan ekonomiska marginaler, och som redan nu – år 2022 – drabbas av den rekordhöga inflationen.

Prisbasbeloppet höjs med nästan 9 procent

Att ersättningarna höjs beror på att prisbasbeloppet höjs med det rekordhöga beloppet 4200 kronor till 52 500 kronor. Det motsvarar 8,7 procent och är den största höjningen på nästan 40 år. Det är regeringen som fattar beslut om prisbasbeloppet.

– Den höga inflationen innebär en rekordhöjning av prisbasbeloppet och till följd av det större ökningar än vanligt av garantipension, studiemedel, samt sjuk- och föräldrapenning vid årsskiftet. Det påverkar dessutom inkomstskatten och medför skattesänkningar på flera hundralappar för många. Störst skattesänkning får höginkomsttagare till följd av att brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs, säger Madelén Falkenhäll, privatekonomisk expert på Swedbank.

Satsning på sjuk- och aktivitetsersättning 2022 raderades ut

Höjningarna av sjukersättning och andra ersättningar innebär alltså ingen verklig förbättring för de som är beroende av dessa stöd. Vid en pressträff 1 april 2022 framhöll finansminister Mikael Damberg att regeringen redan gjort en satsning på personer med sjuk- och aktivitetsersättning:

”I förra budgeten så gjorde vi ju en väldigt stor budgetsatsning på sjuk- och aktivitetsersättningen. Den grupp som har halkat efter alltså i årtionden ekonomiskt, de har fått väldigt stora satsningar. Så den gruppen som inte kan arbeta, som kanske har funktionshinder eller annat, de fick väldigt kraftiga förbättringar [från januari 2022]. Tur att vi gjorde det där så att de också har marginaler att klara av den här tiden”, sa Mikael Damberg på pressträffen (26 minuter in i inspelningen).

Många av de som fick höjda ersättningar i januari 2022 har dock fått se sina inkomster ätas upp av höjda kommunala avgifter för bland annat omsorg, hjälpmedel, god man med mera – redan innan inflationen raderade ut det som fanns kvar av förbättringen.

Läs även HejaOlikas aktuella guider om berörda ersättningar och bidrag
Allt om sjuk- och aktivitetsersättning
Allt om omvårdnadsbidrag
Allt om merkostnadsersättning

Sjuk- och aktivitetsersättnings garantibelopp 2023

Hur mycket höjs då garantinivån inom sjuk- och aktivitetsersättning när prisbasbeloppet ökar 1 januari 2023? HejaOlika har räknat fram de nya beloppen.

wdt_ID Garantinivå för sjuk- och aktivitets-ersättning Kronor per månad 2022 Kronor per månad 2023
1 Innan 21 år 9.982 10.850
2 Mellan 21 och 23 år 10.183 11.069
3 Mellan 23 och 25 år 10.385 11.288
4 Mellan 25 och 27 år 10.586 11.506
5 Mellan 27 och 29 år 10.787 11.725
6 Mellan 29 och 30 år 10.988 11.944
7 Från och med 30 år 11.190 12.162
8
9

Mer detaljerad tabell (svår att läsa på liten skärm):

wdt_ID Garantinivå för sjuk- och aktivitets-ersättning Andel av PBB Kronor per år 2022 Kronor per månad 2022 Kronor per år 2023 Kronor per månad 2023 Ökning per månad
1 Innan 21 år 2,48 119.784 9.982 130.200 10.850 868
2 Mellan 21 och 23 år 2,53 122.199 10.183 132.825 11.069 886
3 Mellan 23 och 25 år 2,58 124.614 10.385 135.450 11.288 902
4 Mellan 25 och 27 år 2,63 127.029 10.586 138.075 11.506 920
5 Mellan 27 och 29 år 2,68 129.444 10.787 140.700 11.725 938
6 Mellan 29 och 30 år 2,73 131.859 10.988 143.325 11.944 956
7 Från och med 30 år 2,78 134.274 11.190 145.950 12.162 972
8 Prisbas-belopp 2022 kronor 48.300,00
9 Prisbas-belopp 2023 kronor 52.500,00

Inkomstrelaterad ersättning

Vad gäller den inkomstrelaterade sjukersättningen och aktivitetsersättningen kan man år 2022 som mest få 19 531 kronor före skatt per månad. När prisbasbeloppet höjs i januari 2023 höjs den högsta inkomstrelaterade ersättningen till cirka 21 230 kronor per månad.

Omvårdnadsbidragets belopp 2023

Och så här mycket höjs omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning 1 januari 2023.

wdt_ID Omvårdnads-bidrag och vårdbidrag Kronor per månad 2022 Per månad 2023
1 Helt bidrag 10.063 10.938
2 Tre fjärdedels bidrag 7.547 8.203
3 Halvt bidrag 5.031 5.469
4 En fjärdedels bidrag 2.516 2.734
5
6

Mer detaljerad tabell (svår att läsa på liten skärm):

wdt_ID Omvårdnads-bidrag och vårdbidrag Andel av PBB Kronor per år 2022 Kronor per månad 2022 Per år 2023 Per månad 2023 Ökning per månad
1 Helt bidrag 2,50 120.750 10.063 131.250 10.938 874
2 Tre fjärdedels bidrag 1,88 90.563 7.547 98.438 8.203 656
3 Halvt bidrag 1,25 60.375 5.031 65.625 5.469 438
4 En fjärdedels bidrag 0,63 30.187 2.516 32.812 2.734 218
5 Prisbas-belopp 2022 kronor 48.300,00
6 Prisbas-belopp 2023 kronor 52.500,00

Merkostnadsersättningens belopp 2023

wdt_ID Merkostnads-ersättningens nivå Kronor per månad 2022 Kronor per månad 2023
1 30 procent 1.208 1.312
2 40 procent 1.610 1.750
3 50 procent 2.013 2.188
4 60 procent 2.415 2.625
5 70 procent 2.818 3.062
6
7

Mer detaljerad tabell (svår att läsa på liten skärm):

wdt_ID Merkostnads-ersättningens nivå Andel av PBB Kronor per år 2022 Kronor per månad 2022 Kronor per år 2023 Kronor per månad 2023 Ökning per månad
1 30 procent 0,30 14.490 1.208 15.750 1.312 104
2 40 procent 0,40 19.320 1.610 21.000 1.750 140
3 50 procent 0,50 24.150 2.013 26.250 2.188 174
4 60 procent 0,60 28.980 2.415 31.500 2.625 210
5 70 procent 0,70 33.810 2.818 36.750 3.062 244
6 Prisbas-belopp 2022 kronor 48.300,00
7 Prisbas-belopp 2023 kronor 52.500,00

6 kommentarer

  1. Fattar inte.. Så om man är 30+ så får man typ 145 kr mer per år? Ganska säker på att mat osv kostar mer än 145 kr extra per år nu? 😛

    1. Hej, garantinivån för sjukersättning höjs från 11 190 kronor per månad till 12 162 kronor per månad, en förändring med 972 kr per månad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.