Utredning om assistentyrket hyllas – men stor oro för fortsatta försämringar

HejaOlika har sammanställt reaktioner på utredningen om yrket personlig assistans. Utredaren Lars Lööw hyllas av många, men samtidigt ställs krav på förstärkningar inom assistansen. De flesta reaktioner andas stor oro för att utarmningen av personlig assistans ska fortsätta.

Vad tycker Riksföreningen JAG?

– Vi vill inget hellre än att alla engagerade och duktiga personliga assistenter ska ha de bästa arbetsvillkoren. Men då behöver också assistansersättningens schablonbelopp höjas, säger Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig på Riksföreningen JAG, i ett pressmeddelande.

Pressmeddelandet fortsätter:
Schablonbeloppet för personlig assistans ligger idag på 304,30 kronor per utförd assistanstimme. Beloppet ska inte bara täcka assistentens lön, eventuell OB-ersättning och arbetsgivaravgifter utan även försäkringar, arbetsledning, lön under introduktion av nyanställda, kursavgifter och lön under utbildning, lön under personalmöten och utvecklingssamtal, handledararvode och lön under handledning, administration av tidredovisning och löner och alla omkostnader i assistansen, allt från tågbiljett till assistenten vid assistansanvändarens resa till fika vid assistansmöten.

JAGs eget assistanskooperativ, Brukarkooperativet JAG, har en hög ambition och har klarat att hushålla med de begränsade resurserna. Men för att assistenterna ska få de anställningsvillkor som både vi och utredningen tycker att de förtjänar behöver assistansersättningen höjas omgående.

LÄS MER: Breda protester mot urholkning av timersättning för assistans

Vad tycker arbetsgivarnas organisation KFO?

KFO efterlyser höjda ersättningar i detta pressmeddelande:

Det är glädjande att utredningen än en gång bekräftar att personlig assistent är ett jobb som de allra flesta trivs i, säger Henrik Petrén, branschansvarig för personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Utredningen visar också att personlig assistent är ett jobb som tilltalar människor med mycket varierande bakgrund vilket gör att branschen, utöver att vara livsavgörande för de assistansberättigade, är mycket viktig för den svenska arbetsmarknaden.

Utredningen konstaterar att den låga uppräkningen av assistansersättningen innebär en risk för försämrade villkor. Nivån på assistansersättningen har betydelse för assistenternas villkor eftersom anordnarnas kostnader nästan uteslutande avser löne- och personalkostnader.

Vi har under lång tid påtalat orimligheten i att under lång tid urholka assistansersättningen. Detta är det sjunde året i följd som assistansersättningen räknas upp med mindre än kollektivavtalade löneökningar vilket förstås är helt ohållbart i längden. Det brådskar med en förändring och det är bra att en statlig utredning uppmärksammar frågan, säger Henrik Petrén.

Utredningen innehåller också ett antal förslag som syftar till att förbättra arbetsvillkor och kvalitet inom den personliga assistansen. Bland annat vill utredningen se krav på kollektivavtalsliknande villkor för att få anordna personlig assistans.

Som arbetsgivarorganisation ser vi förstås värdet av ett bra och branschanpassat kollektivavtal och vi välkomnar utredningens förslag. Förhoppningsvis kan det bidra till att motverka att oseriösa aktörer söker sig till branschen, säger Henrik Petrén.

Vad tycker STIL?

STIL, Stiftarna av Independent Living, har publicerat detta pressmeddelande:

– Utredningen visar att många är nöjda och arbetar väldigt länge inom yrket. Det är väldigt positivt och en helt annan bild än den gängse uppfattningen att personlig assistent är ett genomgångsyrke, säger Jessica Smaaland, politisk sekreterare i STIL.
– Eftersom personlig assistent är ett av landets största yrken så får alltså nedskärningar inom assistansen konsekvenser för befolkningen i stort, inte bara för oss assistansanvändare och våra anhöriga och vänner.

 

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *