Breda protester mot urholkning av timersättning för assistans

Entusiasmen över torsdagens besked om satsningar personlig assistans har redan dämpats. Nu växer istället oron över den oväntat låga uppräkningen av timersättningen för assistans. ”Det innebär de facto en urholkning och successiv avveckling av den personliga assistansen”, säger kritiker.

Vad blir schablonersättningen för assistans 2022?

Socialminister Lena Hallengren uppgav under torsdagen till Assistanskoll.se att uppräkningen av assistansersättning för år 2022 blir 1,5 procent, en kraftig sänkning jämfört med 2021 års höjning på 3,5 procent.

Beskedet innebär att timersättningen höjs från 315 kronor 2021 till knappt 320 kronor 2022. För jämförelsens skull kan nämnas att ersättningsnivåerna för hemtjänst är betydligt högre. Enligt SKR betalade kommunerna i genomsnitt 426 kronor per timme hemtjänst under 2019.

Åren 2015–2020 låg höjningarna på blygsamma 1–1,5 procent, enligt en sammanställning på Assistanskoll. Eftersom kostnadsökningarna ofta var högre ledde detta till en successiv försämring. Inför 2021 gjorde regeringen så en satsning genom att höja ersättningen med 3,5 procent. Branschen har hoppats på fortsatta höjningar i nivå med kostnadsökningarna.

Det är regeringen som varje år fattar beslut om schablonen för vad personlig assistans får kosta per timme. Hur pengarna sedan ska användas bestäms av den enskilde som är berättigad till assistans. Schablonersättningen ska inte bara täcka lön och arbetsgivaravgifter utan även kostnader för utbildning, arbetsmiljö etcetera.

Vad betyder den låga uppräkningen i praktiken?

I en debattartikel beskriver Cecilia Blanck, verksamhetschef på brukarkollektivet JAG, att man är mitt i ett pågående löneavtal och vet att löneökningen 2022 blir 2,4 procent, samtidigt som timschablonen ökar med 1,5 procent:

”Så nu måste vi sätta oss och hitta sätt att spara in mellanskillnaden, cirka en procent eller 3:20 per assistanstimme. I varje assistans. Det motsvarar i en normalstor assistans ungefär halva årsarvodet för arbetsledaren. Eller kostnaden för fem kursdagar för en assistent. Eller regelbunden handledning i ett halvår. Ett alternativ är att en vakant tjänst tillsätts med någon som får 10-15 kronor lägre timlön än sina kollegor.”

”Hur låga ingångslöner tycker regeringen att personliga assistenter ska ha? Ska vi avskaffa administrationen – vem ska då betala ut löner, fylla i Försäkringskassans blanketter och ansvara för att vi uppfyller kvalitetskraven? Eller ska vi helt sluta att stötta våra anställda med handledning och utbildning som de behöver för att utvecklas och kunna göra ett bra jobb?”

Cecilia Blanck, brukarkooperativet JAG. Foto: Linnea Bengtsson
Cecilia Blanck, brukarkooperativet JAG. Foto: Linnea Bengtsson.

Vad säger assistansanvändarna om den låga höjningen av timersättningen?

Både användare och anordnare av assistans reagerar starkt negativt på uppgiften om den låga uppräkningen.

– En så låg höjning som 1,5 % medför att vi åter landar i den negativa utveckling som vi hade åren innan 2021, säger Sophie Karlsson, ordförande för IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade.

– Regeringen skickar dubbla signaler, då man å ena sidan vill satsa på Stärkt rätt till personlig assistans, men å andra sidan inte skapar reella förutsättningar för att satsningen ska kunna bli bra.

– För oss assistansberättigade skickar det signaler om att det inte är värt att satsa på våra möjligheter att kunna vara delaktiga och jämlika i samhället, kunna få våra mänskliga rättigheter förverkligade, säger Sophie Karlsson.

Vad tycker assistansanordnarna?

Henrik Petrén, branschansvarig på arbetsgivarorganisationen Fremia, säger att beskedet är ”bedrövligt” och ”en stor besvikelse”.

– En årlig uppräkning som understiger kostnadsökningar för löner och annat innebär de facto en urholkning och successiv avveckling av den personliga assistansen. Samtidigt som regeringen aviserar att stärka rätten till personlig assistans meddelar man att man inte är beredd att ge den ekonomiska förutsättningar att utvecklas med god kvalitet.

– Vi har en stor gemensam uppgift framför oss, assistansberättigade, personliga assistenter och assistansanordnare, att förmå regeringen att förstå att det måste finnas ekonomiska förutsättningar att också ge personlig assistans med god kvalitet.

Vad tycker oppositionspolitiker?

Bengt Eliasson, Liberalerna, säger att han är mycket bekymrad över beskedet.

– Uppräkningen behöver ligga kvar på 3,5 procent för att vara på en rimlig nivå. Att gå tillbaka till 1,5 procent innebär tyvärr att regeringens förslag om utökad assistans blir rumphuggen. Man ger med ena handen, och tar tillbaka miljoner med andra. Det kommer att bli ett jättebekymmer, säger Eliasson.

Bengt Eliasson. Foto: Linnea Bengtsson
Bengt Eliasson. Foto: Linnea Bengtsson

Hur påverkas den personliga assistansen av att timersättningen höjs så lite?

Sophie Karlsson, IfA, menar att det blir svårt att bibehålla kvaliteten på assistansen, att det måste sparas in på utbildningar och att det även blir svårare att rekrytera personliga assistenter.

– Det är oerhört viktigt att den personliga assistans håller en bra kvalitet, att det finns tillräckligt med utrymme för assistansomkostnader, och att de personliga assistenterna har bra villkor så de vill stanna kvar och utföra sitt så mycket uppskattade arbete. Det kommer att påverka kvaliteten i den personliga assistansen, eftersom mer försiktighet måste iakttas när det gäller kostnaderna.

– Jag befarar att det kommer att bli allt svårare att rekrytera och behålla personliga assistenter, då det inte går att erbjuda en bra lön och bra kompetensutveckling och bra arbetsvillkor. Det innebär att andra kostnader som också finns måste hållas nere, till exempel utbildningskostnader och arbetsmiljökostnader.

Kan timersättningen ändå vara tillräcklig, trots den låga uppräkningen?

Det anser uppenbarligen regeringen. Socialminister Lena Hallengren betecknar 1,5 procent som ”normalt” årlig uppräkning. Men Sophie Karlsson menar att ”de flesta inser att en tjänst som ersätts med knappa 320 kronor per timme år 2022 inte är särskilt dyr”.

– Vi är trötta på att hela tiden behöva försvara kostnaderna. Regeringen borde inse att den personliga assistansen är kostnadseffektiv. En stor del av de satsade kronorna går tillbaka till staten eftersom den allra största delen av assistansersättningen handlar om lönekostnader, där skatter och arbetsgivaravgifter går tillbaka in i statens kassa.

– Jag skulle önska att vi fick arbeta med att utveckla den personliga assistansen under mer positiva förhållanden och verkligen satsa på bra kvalitet, där assistansanordnare vågar satsa på kompetensutveckling och kvalitetsarbete, säger Sophie Karlsson.

Personlig assistent är en av Sveriges största yrkesgrupper

Enligt Lars Lööws statliga utredning om yrket personlig assistent arbetar cirka 100 000 personer som assistenter, vilket gör assistent till en av landets allra största yrkesgrupper.

– Personliga assistenters arbetsvillkor behöver förbättras. Regeringen behöver se till att det finns förutsättningar för att arbetsgivarna ska kunna ge sina assistenter kompetensutveckling, stöd och goda villkor, sa Lars Lööw när han presenterade utredningen i januari 2020.

Lars Lööw. Foto: Linnea Bengtsson.
Lars Lööw. Foto: Linnea Bengtsson.

Lars Lööws utredning varnar för negativa konsekvenser

Utredningen slår fast att schablonersättningen ”har betydelse för assistenternas villkor eftersom anordnarnas kostnader nästan uteslutande avser löneoch personalomkostnader”.

Vi kan konstatera att assistansanordnare som behöver minska sina kostnader har svårt att dra ned på löner men lättare att dra ned på de resurser som läggs på fortbildning, personalvård och arbetsledning”, heter det i utredningen.

Lars Lööw varnar i utredningen för att nivån på uppräkningen kan få negativa konsekvenser för assistenternas arbetsvillkor.

”Om assistansanordnarna inte får kompensation för ökade priser under en längre tid finns det också en risk för att kvaliteten i den personliga assistansen urholkas”, skriver Lars Lööw i utredningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *