Varför delar vi så sällan på uppdraget att vara god man?

Ni anhöriga som ifrågasätts som gode män, varför inte föreslå ett delat uppdrag? Låt ekonomiproffs sköta pengarna och låt de anhöriga som orkar sköta de andra uppdragen!

Den gode mannens uppdrag består av tre delar och det finns ingenting som hindrar att två personer delar på dessa. Delarna är:

1. Förvalta huvudmannens egendom
Detta innebär att sköta huvudmannens ekonomi. Ibland har personen inte själv förmåga att ta hand om sina pengar och betala sina räkningar. Eller så har hen en större förmögenhet, som hen inte kan klara av att ta hand om själv. Då behövs det att någon annan hjälper till.

2. Bevaka huvudmannens rätt
Att bevaka en huvudmans rätt kan till exempel vara att se till att hen får den hjälp från samhället som hen behöver. Det kan vara att ansöka om stöd eller bidrag från kommunen eller Försäkringskassan.

3. Sörja för huvudmannens person
Att sörja för huvudmannens person innebär att se till att huvudmannen har det bra och att hålla kontakt med hen. En god man skall hålla sig informerad om huvudmannens levnadsförhållanden och om det finns brister försöka avhjälpa dem.

Viktigare än pengar

Många anhöriga tycker att den ekonomiska förvaltningen är svår och besvärlig. Inte blir det bättre av att de känner sig ifrågasatta (Se tidigare inlägg i Föräldrakraft / HejaOlika: Än en gång ifrågasätts anhöriga som god man).

Vi läser till och från i media om hur en God man missbrukat sin huvudmans pengar. Det är ibland en anhörig men oftast en s.k. professionell företrädare.

Det har också hänt att Överförmyndaren tagit ifrån en förälder dennes godmanskap för sitt barn, för att barnet ärvt pengar från den andre föräldern. Ett sådant beslut kan bli förödande för anhörigkontakten.

Överhuvudtaget pratas bara pengar när man pratar om god man! Inte så konstigt kanske eftersom det verkar som samhällsdebatten av idag bara är pengar. Men som förälder sedan 40 år till ett gravt funktionshindrat barn kan jag säga: ”Det finns mycket som är viktigare än pengar”.

Pengar är således bara en del och för personer med utvecklingsstörning är denna del av underordnat intresse. Ett fåtal har genom arv erhållit en betydande förmögenhet, men de flesta är fattiga. De pengar man har kommer i huvudsak från anhöriga.

Riksomfattande redovisningsbyrå

När jag hör debatten om missbruk av huvudmannens pengar, så funderar jag på om inte just denna del av uppdraget skulle kunna skötas av en riksomfattande redovisningsbyrå. Det passar kanske inte alla anhöriga som idag gör jobbet gratis för sin huvudman, men det skulle ta död på fuskdebatten och också på de många oseriösa så kallade ”professionella” gode män med för många uppdrag.

Sörja för person och bevaka rätt är viktigast!

Uppdraget sörja för person har alltid varit viktigast för unga vuxna med måttlig till grav utvecklingsstörning. Om du är god man ska du se till att Individuella planer och alla genomförandeplaner skrivs med individuella behov och önskningar som fokus och att din huvudman har rätt till ett gott liv oavsett funktionshinder. Du måste bevaka att personalen har rätt utbildning. Du måste kontrollera att den personliga omsorgen är god. Dessutom bevaka att tillgång till fritidsaktiviteter inte reduceras till kollektiva utflykter etcetera.

Kort sagt att din huvudman får de goda levnadsvillkor som lagen utlovar. För att göra detta bra är det en fördel om du ha den personliga drivkraften – att hen är ditt barn och att du som förälder alltid vill hens bästa!

Uppdraget att bevaka rätt har tyvärr blivit det som tar allt mer tid, då samhället har ändrats från 1990-talet till idag.  Från att se LSS som en nödvändig reform för att även svårt funktionshindrade ska ha ett liv som alla andra – till att se LSS som något som är för dyrt! Du måste strida kontinuerligt, inte bara för att få varje nödvändig insats, utan också för att få behålla dem. Det är nästan aldrig något som en extern god man orkar med.

Till er anhöriga som drabbas av att bli ifrågasatta och kanske till och med blir av med ert Godmanskap och till er Överförmyndare, som vill skydda huvudmans kapital i första hand, varför inte föreslå ett delat uppdrag? Men låt i så fall riktiga proffs sköta pengarna och låt de anhöriga som orkar sköta de andra två uppdragen!

LÄS MER: Än en gång ifrågasätts anhöriga som god man

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *