Nyheter

Vi politiker bedöms utifrån vad vi levererar – inte vad vi lovar i en valrörelse

Denna artikel handlar om

David Lega: Vedervärdig behandling av funktionsnedsatta medborgare måste få kännbara konsekvenser
David Lega. Foto: Linnea Bengtsson.

David Lega. Foto: Linnea Bengtsson.

 

DEBATTARTIKEL. Jag kommer aldrig att bidra till att lägga svensk funktionsrättspolitik i händer på politiker som fortfarande tycker att institutioner är ett bra sätt att slutförvara personer med funktionsnedsättning, skriver David Lega i en slutreplik till Bengt Eliasson.

Tack för din artikel Bengt Eliasson, men tyvärr lämnar den mycket att önska, både i tydlighet och sanningshalt.

Det är naturligtvis viktigt att vi är tydliga med vi vill åstadkomma med funktionsrättspolitiken. Men det är också viktigt att se vad vi faktiskt uträttar. Det är det som bygger förtroende. Tyvärr, för Liberalerna, är det nog inte så många som fortfarande har förtroende för er funktionsrättspolitik.

På 80- och 90-talen talade, kämpade och utförde folkpartister stora reformer för personer med funktionsnedsättning. Inte minst under Bengt Westerbergs ledning när ni, tillsammans med de andra borgerliga partierna, drev igenom LSS-lagstiftningen, den största frihetsreformen för funktionsnedsatta i världen.

På den tiden var det lätt att vara stolt över er politik. Idag blir jag bekymrad när ni, tillsammans med Socialdemokraterna, offrar alla de medmänniskor som fått sin assistans neddragen genom att begrava allt i en ny utredning.

Idag bedöms vi politiker utifrån vad vi levererar – inte vad vi lovar i en valrörelse. Som tur är.

Under min tid som kommunalråd i Göteborg, till och med i opposition, har vi kristdemokrater sett till att assistanshund fått samma status som ledarhund. Vi har även fått igenom valfrihet inom daglig verksamhet, och sett till att de första stegen har tagits för att inrätta en funktionshinderombudsman. Högst relevanta reformer som bidrar till att göra funktionsnedsatta personers liv mer aktiva.

Just leverans är något som jag kommer att ha fortsatt fokus på om jag får väljarnas förtroende att representera Sverige i Europaparlamentet.

Du kritiserar min debattartikel där jag framför att behandlingen av människor med funktionsnedsättning som ohyra ska leda till indragna strukturfondsmedel och frysta anslutningsförhandlingar. Det är tråkigt – men dessvärre inte längre förvånande – att du ställer dig frågande till åtgärder som borde vara så självklara.

För att bättre förstå varför enskilda medlems- och kandidatländers vedervärdiga behandling av sina funktionsnedsatta medborgare måste få kännbara konsekvenser hoppas jag du har möjlighet att träffa organisationer som den samlade Independent Living-rörelsen, som tog upp detta med mig så sent som för två veckor sedan.

För att vara tydlig: jag kommer aldrig att bidra till att lägga vår svenska funktionsrättspolitik i händer på politiker (till exempel politiker i Rumänien) som fortfarande tycker att institutioner är ett bra sätt att slutförvara personer med funktionsnedsättning. Det är minst sagt skrämmande att du tycker det: att din EU-vision går före all rim och reson.

David Lega (KD)
Toppkandidat till Europaparlamentet

Fler artiklar om detta ämne

Bengt Eliasson. Foto: Linnea Bengtsson
Så här ska vi stärka funktionsrättsfrågorna i EU
Bengt Eliasson (L) vill öka möjligheterna till utbytesstudier och häva blockeringen av direktivet mot diskriminering
David Lega. Foto: Linnea Bengtsson.
”Funktionsnedsatta behandlas som ohyra i länder som vill bli medlemmar i EU”
David Lega: Funktionsnedsattas värdighet får inte vara förhandlingsbar inom EU
Bengt Eliasson (L). Foto: Linnea Bengtsson.
Bengt Eliasson: Vi behöver EU för att stärka rättigheterna
”Mer EU är bra för välfärden och för att driva utvecklingen framåt”
Bengt Eliasson (L). Foto: Linnea Bengtsson.
”David Lega är djupt okunnig. EU gör mer för tillgänglighet än Sverige”
Bengt Eliasson: Hans bild präglas av populism där fakta fått stå tillbaka för allmänt tyckande
David Lega. Foto: Linnea Bengtsson.
”Bengt Eliasson, förklara hur en utredning om några år hjälper de som redan fått inskränkningar”
Om utvecklingen fortsätter kan vi få en EU-reglering av funktionshinderstöd i framtiden
EU-valet
David Lega och Ebba Busch Thor.
”Svårt att skydda kvaliteten på LSS om makten flyttas till EU”
David Lega (KD): Det är dags för Sverige att ha en EU-parlamentariker i rullstol

 

Annons
Annons för Humana
Annons
Annons för HEA Medical
Annons
Annons för Etac
Annons
Annons för Etac
Annons
Annons för CJ Advokatbyrå
Annons
Annons för Move & Walk
Annons
Annons för Särnmark
Annons
Annons för Tobii Dynavox
Annons
Annons för JAG
Annons
Annons för Primass