Så kan vi förebygga näthat och vår tids samhällstroll

Så kan vi förebygga näthat och vår tids samhällstroll

DEBATT. Välutbildade yrkesföreträdare inom vård, socialtjänst, skola och flera andra områden kränker varandra på bloggar och twitter.
Det skriver Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet och docent i trafikmedicin vid Umeå universitet i denna debattartikel.

Öka delaktigheten även i forskningen

Öka delaktigheten även i forskningen

Diskussionen om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar kommer att fortsätta. För funktionshinderorganisationer och forskare är det viktigt med en ökad delaktighet också i forskningen, skriver Jörgen Lundälv, funktionshinderforskare i denna debattartikel.