24 frågor och svar om alternativ kommunikation

Alternativ kommunikation omfattar flera saker: personen som har kommunikationssvårigheter, sättet att kommunicera, samspelspartnern och miljön runt omkring. Kan alla kommunicera? Vilka hjälpmedel finns? Finns det olika teckenspråk? Var kan jag få hjälp? Här har Föräldrakraft sammanställt frågor och svar kring hur man kan hjälpa sitt barn att hitta en fungerande kommunikation. Anna Carlstrand, DART kommunikations- och data-resurscenter, samt Håkan Ernklev, Tecknologen, har bidragit till guiden.

Forskaren: Eget tal grunden för inlärning

När det tysta inre talet saknas kan det orsaka läs- och skrivsvårigheter.
Det tyder Maria Larssons forskning på. Hennes doktorsavhandling handlar om läs- och skrivinlärning hos barn med CP-skada och grav talskada, barn som inte har ett eget tal och som använder sig av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).