/ förebyggande pedagogiskt stöd

förebyggande pedagogiskt stöd

LSS-utredningen föreslog i januari 2019 att personer över 16 år ska kunna få förebyggande pedagogiskt stöd. Det föreslås som ny LSS-insats för de som har en stor och varaktig psykisk funktionsnedsättning och omfattande behov av hjälp som förutsätter ingående kunskaper om honom eller henne. Det motsvarar de personer som idag kan få personlig assistans med ”femte behovet” som grund.

Detta vill LSS-utredningen

Detta vill LSS-utredningen

Mer än 4000 personer mister sin personliga assistans. Flera helt nya stöd införs. Men vad betyder LSS-utredningens förslag konkret? Här ger Anna Barsk Holmbom en överblick av förslagen och dess konsekvenser.