/ framtidens socialtjänst

framtidens socialtjänst

Socialtjänsten ska kunna ge insatser utan behovsprövning. Den ska även arbeta för att främja jämlika levnadsvillkor. Det är ett par av förslagen i Margaretha Winbergs utredning ”Framtidens socialtjänst” som presenterades 26 augusti 2020.