/ högskola

högskola

Skolan glömmer unga på HVB
Nyheter

Skolan glömmer unga på HVB

Endast 55 procent av placerade barn på HVB når gymnasiebehörighet, jämfört med 88 procent av de ungdomar som gick ut grundskolan våren 2014. Samtidigt skiljer sig kompetensen hos handläggare som utreder barn kraftigt i kommunerna. Det visar en genomgång från Socialstyrelsen.

Studier som leder till jobb
Nyheter

Studier som leder till jobb

Det finns hjälp att få för studerande med olika funktionsned­sättningar, även i högskolevärlden. På Chalmers i Göteborg är det ungefär 250 av de runt 11 000 studenterna som får olika former av stöd, och den största gruppen är personer med dyslexi.

Chalmerister som går före
Nyheter

Chalmerister som går före

Hanna Siggelkow och Johan Friemann är två chalmerister som vet mer om hur det är att vara student och samtidigt leva med en funktionsnedsättning. Johan har börjat sina studier på tekniskt basår i höst, medan Hanna tog sin examen förra året och nu är ute i arbetslivet.