/ individuell plan enligt LSS

individuell plan enligt LSS

LSS-skolan 7: Individuell plan

LSS-skolan 7: Individuell plan

Rätten till individuell plan glöms ofta bort, trots att det är med denna plan som brukaren själv kan styra. Bara…