/ Karolinska Institutet

Karolinska Institutet

Hjärnskanning kan förutse kognitiva förmågor hos barn

Hjärnskanning kan förutse kognitiva förmågor hos barn

Barns kognitiva utveckling kan förutses med hjälp av hjärnskanning.
Det menar Torkel Klinberg och två andra forskare vid Karolinska Institutet som tror att resultaten kan få stor betydelse för barn som har kognitiva svårigheter.