/ konst

konst

Vi som lever med autism vill inte bara tala, vi vill också bli hörda

Vi som lever med autism vill inte bara tala, vi vill också bli hörda

DEBATT. Living Autism vill visa hur världen kan te sig utifrån en autistisk verklighet. Vi med autismspektrumtillstånd (AST) är en brokig skara individer, med våra egna personligheter, färdigheter, svårigheter och erfarenheter, skriver Marianne Schmidt.