/ rådgivning och stöd enligt LSS

rådgivning och stöd enligt LSS

LSS-skolan 2.1: Råd och stöd
LSS-skolan

LSS-skolan 2.1: Råd och stöd

Lektion 2.1 av LSS-skolan tar upp insatsen rådgivning och stöd. Det handlar om stöd av en övergripande natur. Till exempel…