/ Sibel Redzep

Sibel Redzep

Ett hem hemifrån skapar vänner för livet
Reportage

Ett hem hemifrån skapar vänner för livet

Ronald McDonald Hus i Göteborg är ”ett hem hemifrån” som gör det möjligt för familjer med sjuka barn att vara tillsammans även under långa sjukhusvistelser. Och här får man även gemenskap med andra och ibland vänner för livet efter att ha delat en svår tid. Sibel som många barn känner till från Idol och Melodifestivalen är ambassadör för Ronald McDonald Barnfond.