/ Skolväsendets överklagandenämnd

Skolväsendets överklagandenämnd

Fel av rektor att neka särskilt stöd

Fel av rektor att neka särskilt stöd

Rektorn nekade eleven särskilt stöd. Avslaget motiverades av att eleven klarade kunskapskraven. Nu får rektorn bakläxa av Skolväsendets överklagandenämnd.

De har sista ordet om särskilt stöd

De har sista ordet om särskilt stöd

Barbro Molander och ledamöterna av Skolväsendets över­klagan­denämnd har sista ordet i många heta skolfrågor. I hälften av nämndens beslut om särskilt stöd har elev och föräldrarna fått rätt. I två omstridda frågor går nämnden emot både föräldrar och handikapprörelse.