De har kartlagt orsakerna: Därför räcker lagarna inte för att göra skolan tillgänglig

Lagar och riktlinjer har inte räckt till för att göra svenska skolor tillgängliga för alla barn.
I en ny bok avslöjas orsaken: lokalerna duger inte och de ansvariga bryr sig inte om att rätta till dem

– Om lokalerna i ett akutsjukhus inte fungerar för verksamheten får detta omedelbart konkreta resultat för vården och är därmed inte acceptabelt. Men om en skolas lokaler inte fungerar tar det tid, kanske år, innan resultatet märks, säger Catrin Tufvesson.

Hon är teknologie doktor och forskare inom miljöpsykologi som skrivit boken ”Bygga skolor för fler” tillsammans med Joel Tufvesson, arkitekt SAR/MSA.

– Nu är det dags att lägga energi och resurser för att ta fram lösningar som gör att miljöerna verkligen fungerar för fler. Vår viktigaste slutsats är att de inblandade aktörerna måste börja samarbeta och att verksamhetsbehovet beaktas tidigt i byggprocessen, säger Catrin Tufvesson.

Boken beskriver hur den fysiska miljön påverkar koncentrationsförmågan. Den tar också upp hur man i byggprocessen kan beakta verksamhetens behov för att få en skola som fungerar för elever med koncentrationsstörningar.

Enligt Catrin Tufvesson säger lagen entydigt att man inte själv kan välja om man vill göra en skola tillgänglig för alla, det SKA man göra.
Och allt fler föräldrar ställer krav på detta.

– Om vi förenklar det kan man säga att den gemensamma nämnaren för dessa elever är att de har svårigheter att tolka syn- och hörselintryck såväl som relationer. De har problem med att stänga ute intryck, vilket gör det mycket svårt att koncentrera sig. Har man dessa barns behov klara för sig vid nyproduktion och ombyggnad ökar förutsättningarna för en väl fungerande lärmiljö, säger Catrin Tufvesson.

Hon efterlyser mer professionalism i planering och byggande. Enligt Catrin Tufvesson hanteras dessa frågor mycket proffsigare när det gäller lokaler inom högskolevärlden och vården.

Hon påpekar också att skolans fysiska utformning inte har utvecklats i samma takt som pedagogiken.
–Idag är undervisningen mer flexibel. Elever och lärare rör på sig i mycket större utsträckning, i både klassrum och korridorer. Man arbetar i mindre grupper, vilket skapar en större rörelse i rummet. Detta gäller generellt, men skillnaden mellan väl fungerande och dåligt fungerande lokaler blir oändligt mycket större när det gäller elever som redan innan har koncentrationssvårigheter, säger Catrin Tufvesson.

Läs även Svensk Byggtjänst pressmeddelande om den nya boken ”Bygga skolor för fler. Den fysiska närmiljöns betydelse för barn med koncentrationssvårigheter ”.