Europas ombudsmän vill ge barn med funktionshinder bättre livsvillkor

Barn med funktionshinder är huvudtemat när Europas 24 barnombudsmän  denna vecka träffas i Barcelona.
– Genom att utbyta erfarenheter kan vi förbättra livsvillkoren, säger barnombudsman Lena Nyberg.

ENOC är namnet på det europeiska nätverket för barnombudsmän som omfattar 24 länder.

På programmet i Barcelona finns bland annat diskussion om ett uttlande om rättigheter för barn med funktionshinder.

– Barn med funktionshinder är i första hand barn. Det är viktigt att
lyssna till dem och deras behov och inte bara till vad vuxna anser att
barnen behöver och klarar av. Barnens funktionshinder ska inte behöva
begränsa deras liv och utveckling, säger barnombudsman Lena Nyberg.

– I många länder har dessa barn svårt att få sina rättigheter
tillgodosedda. Många bor på institutioner eller göms undan och isoleras
av familjerna, säger Lena Nyberg. Genom erfarenhetsutbyten mellan
länderna kan barnens rättigheter och livsvillkor förbättras.

Läs mer om ENOC på http://www.ombudsnet.org/enoc och om Barnombudsmannen på www.bo.se