Glädje över viktiga förbättringar i regeringens assistanspaket

Lagrådsremissen om nya assistansregler innehåller viktiga förbättringar. Det anser både RBU:s ordförande Maria Persdotter och Cecilia Blanck, Föreningen JAG.

Det ursprungliga förslaget till nödstopp innebar att en fullständig omprövning av rätten till assistans skulle göras vid väsentligt ändrade förhållanden.

– Vi uttryckte stark kritik mot detta i vårt remissyttrande och skrev att en sådan omprövning endast borde omfatta just dessa ändrade förhållanden och inte en total omprövning av hjälpbehovet. Det är förstås glädjande att regeringen har lyssnat på vår kritik, säger Maria Persdotter.

RBU har drivit kravet på nödstopp för indragna assistansbeslut sedan september 2016.

– Att regeringen till sist har backat är en framgång men det återstår mycket för att åter få en fungerande personlig assistans. Det här löser inte problemet för alla dem som står utanför assistansreformen.

Regeringen måste inse att det är långt ifrån tillräckligt

– Fortfarande är det bara en av tio som ansöker om assistans för första gången som får den beviljad. Och ungefär 1200 hann falla ur assistansen innan nödstoppet kom. Och det handlar om människor med mycket omfattande behov. Många av dem är barn.

– Regeringen måste inse att det förslag man nu lägger fram är långt ifrån tillräckligt, säger Maria Persdotter.

Föreningen JAG hade också kritiserat regeringens förslag till assistansändringar vad gäller 2-årsomprövningar och väntetid. JAG hävdade att omprövningar vid ändrade förhållanden bara borde göras om just förändringen, inte som en fullständig omprövning. JAG hade fått indikationer på att t ex barn som skulle börja skolan skulle tvingas till en fullständig omprövning, eftersom deras assistansbehov kunde förändrats. Detta hade varit förödande med tanke på den nya praxis som då skulle gälla vid omprövningen, ansåg JAG.

JAG påpekade också att det var orimligt att föreslå att resor inte skulle räknas in som en del av en aktivitet.

Båda bristerna har regeringen nu ändrat, konstaterar Cecilia Blanck, JAG.

– Regeringen har uppenbarligen läst och tagit till sig vår kunskap, för i förslaget sägs nu dels att det bara är den ändrade delen i behovet som ska räknas om vid ändrade förhållanden, och att eventuella resor ska ingå i en aktivitet. Det är glädjande, och förtroendeingivande att regeringen väljer att ta till sig våra kunskaper, skriver föreningen i ett uttalande.

Det förändrar ingenting för de hundratals barn som inte släppts in i assistansen de senaste året, den generation var familjer nu går på knäna

Precis som RBU påpekar JAG att regeringens nu aktuella lagrådsremiss inte förändrar något ”för dem som redan mist sin personliga assistans på grund av omtolkningarna av lagen. Och det förändrar ingenting för alla de hundratals barn som inte släppts in i assistansen de senaste åren. Den generation vars familjer nu går på knäna och som kommunerna enligt socialstyrelsens rapport börjar planera LSS-boenden för”.

– Vi väntar otåligt men en smula mer optimistiskt på nästa förslag från regeringen, skriver JAG.

 

Läs även

Nya assistansregler kan börja gälla 1 april

Lagrådsremissen kan ladda ned här

Stötande. Otillständigt. Fullständigt obegripligt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *