Förslag om kompetenscentrum för IF och autism klart i oktober

Om en månad (i slutet av oktober 2022) presenterar Socialstyrelsen förslag om ett nytt kompetenscentrum för frågor om intellektuell funktionsnedsättning (IF) och autism. 

LÄS ÄVEN: Många är rädda och otrygga på LSS-boenden

”Vi hoppas att det går vägen”

– Vi är i slutfasen av projektet och arbetar febrilt för att bli klara. Just nu presenteras förslag för olika instanser internt, och senast sista oktober ska det lämnas över till socialdepartementet, sa Maria Bergström, Socialstyrelsen, på Intradagarna i Stockholm på tisdagen 27 september.

– Sedan blir det regeringens sak att gå vidare. Vi hoppas att det går vägen, sa Maria Bergström.

Socialstyrelsen (collage)

Socialstyrelsen gjorde 2020 en kartläggning över hur kompetensen såg ut bland personal på särskilda boende (LSS-boenden). När rapporten publicerades förslag socialstyrelsen ett kompetenslyft.

LÄS MER: 6 av 10 saknar utbildning för att jobba på LSS-boende för barn

Växande krav på kompetenslyft

I december 2021 gav regeringen uppdrag till socialstyrelsen att utreda ett kompetenscentrum om intellektuell funktionsnedsättning och autism.

Läs vår intervju med socialminister Lena Hallengren: ”Rätta till bristerna i vården för personer på LSS-boende”

Uppdraget var ett svar på växande krav på kompetenssatsningar inom LSS. Bland annat FUB, Svenska Downföreningen och Autism- och Aspergerförbundet har protesterat mot stora kompetensbrister.

I juni 2021 sände dessa förbund en skrivelse till Lena Hallengren med uppmaningen att prioritera utbildning av LSS-personal.

– Avsaknad av grundutbildning och få möjligheter till kompetensutveckling inom LSS-verksamheter drabbar personer med LSS-insatser väldigt hårt. Våra medlemmars erfarenheter och IVO:s tillsyn visar att olagliga tvångs- och begränsningsåtgärder tar vid där kompetens och rätt förutsättningar saknas, sa Riksförbundet FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn.

Christina Heilborn. Foto: Charlotte Ruckl
Christina Heilborn. Foto: Charlotte Ruckl.

Brådskande att komma igång

– Det är mycket välkommet att regeringen har lyssnat på vad både FUB, Socialstyrelsen och forskarvärlden säger – ett nationellt kompetenscentrum är nödvändigt för att förbättra livsvillkoren för personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism. Men det kan dröja flera år innan ett kompetenscentrum finns. Därför måste ett riktat LSS-kunskapslyft komma i gång så fort som möjligt som kan bygga grunden för det framtida centret, sa Christina Heilborn.

Om våld och kränkningar på LSS-boenden:
Två år efter löftet – problemen har förvärrats

Se även regeringens pressmeddelande om kompetenscentrum.