6 av 10 saknar utbildning för att jobba på LSS-boende för barn

De flesta som arbetar på LSS-bostäder för barn och unga saknar grundkompetens inom vård och omsorg. Nu vill Socialstyrelsen höja kompetensen. Om det inte hjälper hotar Socialstyrelsen med regelrätta krav på utbildning.

LÄS MER: Vad är LSS-boende?

Hur vanligt är det att personal inom LSS-boende saknar kompetens?

Socialstyrelsen har sedan 2014 rekommenderat att LSS-personal har kompetens motsvarande grundutbildning inom vård och omsorg från gymnasiet eller komvux. Samtidigt kan arbetet inom LSS-bostäder kräva ytterligare kompetens, utöver grundutbildning.

En ny rapport från Socialstyrelsen visar att att denna kompetens saknas hos 62 procent av den tillsvidareanställda personalen i LSS-bostäder för barn och unga. På boenden för vuxna är andelen 64 procent. Ännu färre, cirka 8 procent, av de tillsvidareanställda på bostäder för såväl barn som vuxna har gått barn- och fritidsprogrammet.

Socialstyrelsens nya kartläggning visar även att tillgången till kompetensutveckling är begränsad. Det kan bland annat bero på brist på resurser.

Vilken betydelse har bristen på kompetens inom LSS-bostäder?

Det finns många vittnesmål och rapporter om allvarliga missförhållanden, som främst beror på bristande kompetens hos personalen. Exempelvis har IVO, Inspektionen för vård och omsorg, kommit fram till att missförhållanden i Lex Sarah-ärenden till 74 procent beror på bristande kompetens.

IVO har också larmat om växande problem, bland annat i form av snabbt ökande anmälningar om tvångsåtgärder, både för barn och vuxna.

”Enligt LSS ska individen i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över de insatser som ges, och det förutsätter att brukare och personal kan kommunicera med varandra”, säger Kristina Lindholm utredare på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

”Kartläggningen visar att det behövs både höjd utbildningsnivå och mer kompetensutveckling. Om inte personalen har den kompetens som behövs för att ge ett gott stöd till barn, unga och vuxna på LSS-boenden kan risken för tvångs- och begränsningsåtgärder öka. Det kan handla om att personalen gör saker mot den enskildes vilja eller begränsar personens rörelsefrihet.”

Läs mer om LSS-bostäder i nya lektion 6 av LSS-skolan 2021.

Vad vill Socialstyrelsen göra för att förbättra kompetensen?

Det krävs åtgärder både på kort och lång sikt för att rätta till bristerna, anser Socialstyrelsen. Här är tre satsningar som behövs:

1. Ta fram ett kunskapsstöd om kommunikation, riktat till LSS-verksamheter.

2. Följa upp föreskrifterna om LSS-bostäder för barn, unga och vuxna.

3. Undersöka om det behövs tydliga krav på utbildning, erfarenhet och personliga lämplighet.

4. Undersöka om öppna jämförelser kan användas inom LSS för att följa kompetensen hos personalen.

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.