Nyheter

6 av 10 saknar utbildning för att jobba på LSS-boende för barn

Om inte personalens kunskaper blir bättre hotar Socialstyrelsen med regelrätta krav på utbildning
socialstyrelsen boende kompetens collage 600 2

Kompetensbristerna har skapat allt större problem inom LSS-bostäder.

 

De flesta som arbetar på LSS-bostäder för barn och unga saknar grundkompetens inom vård och omsorg. Nu vill Socialstyrelsen höja kompetensen. Om det inte hjälper hotar Socialstyrelsen med regelrätta krav på utbildning.

Hur vanligt är det att personal inom LSS-boende saknar kompetens?

Socialstyrelsen har sedan 2014 rekommenderat att LSS-personal har kompetens motsvarande grundutbildning inom vård och omsorg från gymnasiet eller komvux. Samtidigt kan arbetet inom LSS-bostäder kräva ytterligare kompetens, utöver grundutbildning.

En ny rapport från Socialstyrelsen visar att att denna kompetens saknas hos 62 procent av den tillsvidareanställda personalen i LSS-bostäder för barn och unga. På boenden för vuxna är andelen 64 procent. Ännu färre, cirka 8 procent, av de tillsvidareanställda på bostäder för såväl barn som vuxna har gått barn- och fritidsprogrammet.

Socialstyrelsens nya kartläggning visar även att tillgången till kompetensutveckling är begränsad. Det kan bland annat bero på brist på resurser.

Vilken betydelse har bristen på kompetens inom LSS-bostäder?

Det finns många vittnesmål och rapporter om allvarliga missförhållanden, som främst beror på bristande kompetens hos personalen. Exempelvis har IVO, Inspektionen för vård och omsorg, kommit fram till att missförhållanden i Lex Sarah-ärenden till 74 procent beror på bristande kompetens.

IVO har också larmat om växande problem, bland annat i form av snabbt ökande anmälningar om tvångsåtgärder, både för barn och vuxna.

”Enligt LSS ska individen i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över de insatser som ges, och det förutsätter att brukare och personal kan kommunicera med varandra”, säger Kristina Lindholm utredare på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

”Kartläggningen visar att det behövs både höjd utbildningsnivå och mer kompetensutveckling. Om inte personalen har den kompetens som behövs för att ge ett gott stöd till barn, unga och vuxna på LSS-boenden kan risken för tvångs- och begränsningsåtgärder öka. Det kan handla om att personalen gör saker mot den enskildes vilja eller begränsar personens rörelsefrihet.”

Läs mer om LSS-bostäder i nya lektion 6 av LSS-skolan 2021.

Vad vill Socialstyrelsen göra för att förbättra kompetensen?

Det krävs åtgärder både på kort och lång sikt för att rätta till bristerna, anser Socialstyrelsen. Här är tre satsningar som behövs:

1. Ta fram ett kunskapsstöd om kommunikation, riktat till LSS-verksamheter.

2. Följa upp föreskrifterna om LSS-bostäder för barn, unga och vuxna.

3. Undersöka om det behövs tydliga krav på utbildning, erfarenhet och personliga lämplighet.

4. Undersöka om öppna jämförelser kan användas inom LSS för att följa kompetensen hos personalen.

Fler artiklar om detta ämne

Lex Sarah-anmälningar boende
Övergreppen ökar – IVO hotar med polisanmälan
IVO: Handlingarna kan vara brottsliga och den som utför dem kan dömas till straff
Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.
FUB: Låt inte brottsdömda arbeta på LSS-boenden
Har drivit frågan om utdrag ur misstankeregistret och belastningsregistret under mer än 10 år
Elisabeth Wallenius. Foto: Linnea Bengtsson
Kräver skadestånd till drabbade inom LSS-boenden
Uppdrag granskning har visat att personer med funktionsnedsättning utsätts för allvarliga brott
Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson
Två år efter löftet – problemen har förvärrats
Harald Strand: SKR har huvudansvaret för att inget har hänt, men även IVO brister
Rubriker om LSS-boenden
Kräver skarpa sanktioner vid övergrepp på LSS-boenden
Funktionsrätt Sverige: Avslöjandena i Uppdrag granskning bara är toppen på isberget
Harald Strand och LSS-skolan. Foto: Linnea Bengtsson
LSS-skolan 5: Boende med särskild service
Cirka 1000 barn och unga samt cirka 28 000 vuxna har boende med särskild service enligt LSS
Harald Strand och Åsa Furén Thulin var överens om att utbildning behövs när de utfrågades i SVT Aktuellt.
SKL: Nu måste vi storsatsa på utbildning inom funktionshinder
”Vi har uppmärksammat att det här är en jätteviktig fråga”

 

Denna artikel handlar om

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *