Prepping för personlig assistans – ny webbutbildning

Kriget i Ukraina har lett till att IfA denna vecka har släppt en digital utbildning om prepping och krishantering inom personlig assistans.
– Vi har märkt en ökad oro, och har därför påskyndat arbetet inom vårt Projekt Krisstöd, säger Lilly Key, verksamhetsansvarig på IfA.

Webbutbildning om kris, ansvar och prepping

Den 7 mars lade IfA, Intressegruppen för assistansberättigade, därför ut en betaversion av det digitala utbildningspaket Handlingskraft som är en del av projektet Krisstöd.

Det är tre lektioner som nu finns tillgängliga, nämligen Det är kris!, Ansvar och Prepping med assistansperspektiv. Utbildningarna är gratis.

Projekt Krisstöd drivs av IfA med finansering av Arvsfonden.

– Det startades som en reaktion på coronapandemin där vi såg behov av bättre tydlighet, förberedelser och stöd i händelse av en pandemi men också för andra framtida små och stora kriser.

I december 2022 ska projektet slutföras, men redan nu finns alltså utbildningsmaterial som kan vara till stor nytta i dagens oroliga läge.

De olika lektionerna tar cirka 10 minuter var att gå igenom. Det är en basutbildning för att ge kunskap om man själv hamnar i kris eller möter någon i kris. Utbildningen går igenom krisreaktioner och krisens olika faser, samt vem som ansvarar för vad i en kris. Den tredje delen handlar om konkret prepping och förberedelser.

LÄS ÄVEN: Inför nästa kris – ta själv reda på vilken beredskap som finns

Vilka delar av personlig assistans täcks in?

Med Projekt Krisstöd ska samtliga uppdrag i den personliga assistansen få en bas kring vad som händer i en krissituation. Alla ska förstå sitt ansvar och få kunskap om förberedelser för att minimera negativa konsekvenser.

– Projekt Krisstöd arbetar enligt vår tidigare modell, från projekt Egenmakt, där vi ser fyra uppdrag; assistansanvändare, assistansanordnare, arbetsledare och personlig assistent. Vi känner att det är bra att vi ytterligare förtydligar vad de olika uppdragen har för ansvar, inte bara i vardagen, utan även i kris.

På gång är fler kapitel om bland annat kommunikation och krisstöd före, under och efter en kris.
– Det är områden där vi sett brister under pandemin, säger Lilly Key.

Projekt Krisstöd har även skapat en Risk- och krismatris som kan ge assistansanordnare stöd inom alla områden i den personliga assistansen.

– Det är ett enkelt men kraftfullt verktyg. I dagsläget är det assistansverksamheter i vårt nätverk ”IfA Supporter” som fått ta del av matrisen för att testköra. Om allt går som planerat hoppas vi att det ska finnas tillgängligt för alla från januari 2023.

Krismatris från IfA
Krismatrisen testas just nu av assistansanordnare.

Assistansanvändare får verktyg för att skapa krislåda

Även assistansanvändare kommer att få ett verktyg, kallat EPiK, för att själva kunna göra en behovsanalys i händelse av små och stora kriser i livet eller den personliga assistansen. Analysen ska sedan ligga till grund för en digital eller fysisk krislåda.

– Forskning visar att det bästa sättet att hantera en kris är just att vara förberedd, men ibland kan det vara svårt att veta var en ska börja. Verktyget EPiK ska ändra på den saken, säger Lilly Key.

Assistansanordnare får guide med mallar för olika kriser

På gång är även en ”Krisguide” för assistansanordnare.

– Den ska fungera som en praktisk och inspirerande guide när en kris hotar. Guiden har olika exempel som kan fungera som mallar på hur en assistansanordnare kan lösa, eller försöka hitta lösningar, som fungerar för alla uppdrag inom den personliga assistansen.

Det är personlig assistans som står i fokus för IfA:s krisstöd.

– Vi vill underlätta förståelsen för behoven inom personlig assistans, men också sålla i den djungel av information som finns från myndigheter och andra aktörer, säger Lilly Key.

Tunga aktörer är med i referensgrupp

Projektet har en referensgrupp som består av MSB, MFD, IVO, Socialstyrelsen, Humana, Fremia, Vårdföretagarna, SKR, Kommunal, Funktionsrätt Sverige, DHR och Unga rörelsehindrade.

– Vi utbyter information och projektet har förhoppningar om att våra samtal och projektets erfarenheter ska bidra till förbättringar i Sveriges krisberedskap för personer med funktionsnedsättning, personliga assistenter och assistansanordnare med flera.

– Projektets deltagare som består av assistansanvändare, företrädare samt assistansanordnare har alla bidragit med viktig information för detta arbete och kommer under projektets kvarstående tid få bidra med ytterligare kunskap genom att testa olika delar av vårt material och fylla på den digitala krislådan.

Lyfts på rådsmöte, i Almedalen och på utbildningsdagar

På IfA Rådsmöte och Debattforum i maj 2022 kommer Krisstöd att uppmärksammas under rubriken ”Har vi lärt oss något?”. Dessutom planeras seminarier under Almedalsveckan i sommar. Till hösten kommer utbildningsdagar på fyra olika orter (Luleå, Stockholm, Göteborg och Malmö).

– Vi kommer under dessa tillfällen tala om kris men framförallt ge tips och råd på hur man undviker dem. Efter projekttiden är slut kommer IfA att förvalta den kunskap och det material som Projekt Krisstöd tagit fram, säger Lilly Key.

2 kommentarer

    1. Det bör du ta upp med din arbetsgivare. Utbildningarna är korta, ca 10 min per kapitel och kan göras ett per tillfälle eller flera per tillfälle om en önskar. Utbildningarna är inte bara av nytta pga anställning utan även i det privata varför jag rekommenderar alla att ta del av dem oavsett om en har eller inte har en funktionsnedsättning. Lycka till, vänliga hälsningar Lilly Key

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *