Nytt försök att rädda bilstödet

För fyra år sedan gjordes bilstödet om. Det skulle bli bättre, mer effektivt, och dessutom gynna personer med begränsad ekonomi. Det blev tvärtemot.

LÄS ÄVEN:
Bilstöd ger inget undantag från bonus-malus

Fortsatt kris för bilstödet 2022

Reformen har drabbat personer med nedsatt rörelseförmåga

För de som berörs av bilstödet har reformen troligen lett till minskat bilkörande.

– För många personer med nedsatt rörelseförmåga är bilen en mycket viktig hjälpreda i vardagen, säger Åsa Strahlemo, ordförande för DHR. Tyvärr ser vi att bilanvändandet minskar bland våra medlemmar. Ingen vinner på att den som behöver bilstöd blir mer isolerad och mindre delaktig i samhället.

Bilstödet ses över ännu en gång

Nu ska bilstödet för personer med funktionsnedsättning ses över igen. Den 4 februari 2021 meddelade regeringen att både Försäkringskassan och Trafikverket får nya uppdrag. Det handlar åter om att förenkla och snabba på besluten om bilstöd till personer med funktionsnedsättning.

Detta är inte första försöket att styra upp bilstödet, efter den misslyckade reformen 2017. Så sent som 2020 justerades reglerna.

– Det har blivit marginellt bättre senaste tiden, eftersom beloppet för anskaffningsbidraget har höjts, säger Åsa Strahlemo.

Hur vill du beskriva dagens problem med bilstödet?

– Det är för långa handläggningstider, orimligt långa. Det är också alltför vanligt att du behöver köpa en dyrare bil än vad du som individ har tänkt det. Låt oss säga att du hittar en bil som passar dig ekonomiskt och är i lämplig storlek. Men om den exempelvis saknar elektrisk bagageöppnare så anser Försäkringskassan att bilen inte är lämplig, och du behöver köpa en dyrare bil.

– Vi är glada för att regeringen vill förbättra bilstödet på flera fronter. Dock ser vi ett stort behov att flytta hela hanteringen av bilstöd från Försäkringskassan till Trafikverket.

Vilken skillnad skulle det göra att flytta hela hanteringen till Trafikverket?

– Försäkringskassan är inte experter på trafik och fordon, handläggarna har inte den kompetens som krävs för att hantera ärendena. Trafikverket har både erfarenhet, kunskapen och experter.

Vilka konkreta förändringar behövs för att bilstödet ska funka?

– Först och främst så måste Försäkringskassan lyssna på vad Trafikverket säger. Sedan behöver de ta till sig Trafikverkets svar och arbeta därefter.

– Trafikverket i sin tur behöver lyssna på individen behov och önskemål för att bilens anpassning ska bli så optimal som möjligt.

Åsa Strahlemo. Foto: Linnea Bengtsson
– För många personer med nedsatt rörelseförmåga så är bilen en mycket viktig hjälpreda i vardagen, säger Åsa Strahlemo.

Hur är utvecklingen vad gäller bilanvändande?

– Tyvärr så ser vi att den minskar bland medlemmarna i DHR. Det beror på flera saker. Bland annat att det har blivit krångligare med ansökan inklusive handläggningstid. Men det har även blivit en kostnadsfråga eftersom Försäkringskassan idag ofta kräver att individen behöver köpa en premiumbil, med all extrautrustning, oavsett om allt behövs eller inte. Det gör att bilen för vissa personer blir orimligt dyr. Så dyr att man inte har råd att köpa den. Då blir det inget bilköp alls.

Vilken är din vision vad gäller bilstödet?

– Att handläggningstiden blir snabbare, att kraven för den bil du behöver köpa blir rimligare och att man inte åldersdiskriminerar de som är över 65 år. Många idag arbetar längre och går inte i pension vid 65 år. Idag har du bara rätt till bilstöd om du är 18-49 år eller 50-65 om du har ett arbete.

Varför är det viktigt att bilstödet finns?

– För många personer med nedsatt rörelseförmåga så är bilen en mycket viktig hjälpreda i vardagen. Den hjälper till att transportera människor och frakta varor. För många är bilen grunden i att självständigt eller med hjälp kunna ta sig till och från plats A till plats B oavsett om det handlar om att hälsa på någon, åka och handla, lämna barn på förskola, åka till jobb, skola, ett föreningsmöte eller något annat.

– Att få rätt till färdtjänst är inte något som är självklart idag och även om du har rätt till det så varierar reglerna mycket. För många är inte kollektivtrafiken tillräckligt tillgänglig för att det ska fungera på ett lätt sätt att använda den.

– Då blir bilen lösningen och friheten. Men när det blir svårare att kunna få bilstöd eller om bilen som Försäkringskassan beslutar om är så dyr att kostnaden att köpa och äga den inte är rimlig, då innebär det att individen som är i behov av bilstöd men inte kan ta del, riskerar att bli mer isolerad och mindre delaktig i samhället. Det går emot alla intentioner mot hur samhället bör fungera. Ingen vinner på det i längden, säger Åsa Strahlemo.

Staten har sparat 100-tals miljoner på misslyckat bilstöd

Under år 2020 användes bara cirka hälften av de 263 miljoner kronor som regeringen anslagit till bilstödet, trots att behoven av bilstöd är stora. Att så lite av anslaget används anses bero på de krångliga reglerna och bedömningarna som Försäkringskassan gör.

Även för 2021 räknar Försäkringskassan med att en stor del av anslaget blir över. Den senaste prognosen pekar mot att 183 av anslaget på 263 miljoner kommer att användas.

Sedan bilstödsreformen 2017 har staten sparat hundratals miljoner på bilstöd som aldrig betalats ut.

Vem har rätt till bilstöd från Försäkringskassan?

Nedanstående information är hämtad från Försäkringskassan.

Bilstöd beviljas till personer som, på grund av sitt eget eller sitt barns varaktiga funktionsnedsättning, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer.

Grundbidrag ges till alla som har rätt till bilstöd. Bidraget är högst 30 000 kronor.

Anskaffningsbidraget är inkomstprövat. Maximal ersättning är 40 000 kronor och ges till den som har en årlig bruttoinkomst som understiger 121 000 kronor. Storleken på bidraget sjunker därefter stegvis för att helt upphöra vid inkomster på 220 000 kronor eller mer.

Tilläggsbidrag ges utöver grund- och anskaffningsbidrag och kan lämnas i tre fall som inte utesluter varandra.
(A) vid behov av efteranpassning. Bidraget är högst 50 000 kronor.
(B) för särskilt lämpad personbil. Bidraget är högst 60 000 kronor.
(C) för särskilda originalmonterade anordningar. Bidraget lämnas med fasta schablonbelopp.

Anpassningsbidraget är avsett för kostnader för de ändringar som behövs för att den person som beviljats bilstödet ska kunna bruka fordonet. Beloppet är obegränsat men lämnas inte för kostnader som tilläggsbidrag lämnas för eller hade kunnat lämnas för. Det lämnas inte heller om behovet av anpassning kan tillgodoses genom köp av en lämplig bil.

En kommentar

  1. Det är konstig man har betalat skatt ock sen när man är 65+då for man ingen hjälp anpassa lägenhet eller bilen min fru blivit helt förlamat nedanför axlarna ock kan inte komma in bilen eller lägenheten utan rolstol hiss vart kan man få ekonomiska hjälp anskaffa såna?

Funktionen för kommentarer är stängd.