Skattesmäll för föräldrar som fått felaktig assistansersättning

Ett stort antal personliga assistenter drabbas av en skattesmäll, sedan ett assistansföretag i Halmstad granskats av Skatteverket. I de flesta fallen är de drabbade föräldrar som varit anställda som assistenter till sina barn.

Det handlar om ett 80-tal personliga assistenter som nu får sina inkomster upptaxerade med sammanlagt 12 miljoner kronor, enligt ett beslut hos Förvaltningsrätten i Malmö.

Upptaxeringen är en följd av den lagändring när det gäller assistansersättning som började gälla i juli 2008. Lagändringen gjordes för att minska risken för att assistansersättning används på felaktigt sätt.

Vid en granskning upptäcktes många utbetalningar som inte hade klassats som inkomst, trots att de enligt Skatteverket borde ha beskattats som vanlig lön.
– Vi har sett vissa utbetalningar som bolaget har klassat som återbetalning av assistansersättning medan skatteverket har sett det som lön, säger Gunilla Dencker Skoug, handläggare på Skatteverket, till Sveriges Radio.

Här är några artiklar om det aktuella fallet:

Sveriges Radio: Skattesmäll för Charkasanställda

Sydsvenskan: Personliga assistenter åker på skattesmäll

Hallandsposten: Företag betalade ut miljoner i svarta löner