Rätten till assistans vid andning och sondmatning kan utökas nästa sommar

Rätten till assistans vid andning och sondmatning kan utökas nästa sommar

Nästa sommar kan lagen ändras så att samtliga hjälpmoment vid andning och sondmatning blir assistansgrundande, enligt socialminister Lena Hallengren. Även hjälpbehov som ryms inom ”det normala föräldraansvaret” kan bli assistansgrundande om det handlar om andning och sondmatning.

”Akuta problem” med LSS kan lösas tidigast i november

”Akuta problem” med LSS kan lösas tidigast i november

Regeringen siktar på att under juni bli klar med en ny LSS-proposition. Planen är att göra det möjligt att få rätt till assistans för hela momentet för de som behöver hjälp med andning och sondmatning. Lagändringen kan i så fall träda i kraft den 1 november 2019.