Åsa Llinares Norlin tar över Parasportförbundet: Vi ska bli starkare

Åsa Llinares Norlin tar över Parasportförbundet: Vi ska bli starkare

Åsa Llinares Norlin utsågs i helgen till ny ordförande för Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté. – Vi ska jobba för att få OS och Paralympics till Sverige 2026, för det skulle ge parasporten ett ännu större momentum och stärka oss för en lång tid framöver, säger Åsa Llinares Norlin.

Stora värden går förlorade när tjejer befrias från idrott

Stora värden går förlorade när tjejer befrias från idrott

Unga tjejer befrias från skolidrotten utan att de har intyg från läkare. – Många tjejer i den här åldern kan tycka att det är skönt att slippa idrotten, men då vet de inte sitt eget bästa, säger Josefin Abrahamsson, som leder projektet Aktiva tjejer.

Aktiva rörelsehindrade sparar miljontals kronor

En rörelsehindrad person med en aktiv livsstil kostar samhället en miljon kronor mindre under en femårsperiod än en rörelsehindrad person med en inaktiv livsstil, visar en studie från Regionalt utvecklingscentrum. ”Det här visar hur viktigt det är att alla får tillgång till idrott”, säger författaren Åsa Llinares Norlin.