”Trygghet i skolan är grunden för att lyckas”

”Trygghet i skolan är grunden för att lyckas”

Välj en skola som tar trygghet på största allvar, säger Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombud (BEO) vid Skolinspektionen. ”Prata med rektor och annan personal om hur man arbetar med frågor som rör kränkande behandling. Be att få ta del av skolans plan mot kränkande behandling, som alla skolor måste ha och som ska uppdateras varje år.”

Missnöjd med skolan? Nu ska anmälningar utredas snabbare

Missnöjd med skolan? Nu ska anmälningar utredas snabbare

Missnöjd med stödet i skolan? Utsatt för mobbing? Från och med onsdag blir det nya tag för den som vill anmäla en skola. Då tar nya Statens skolinspektion över alla anmälningar. ”Vi får mer resurser och kan  hantera anmälningarna snabbare”, säger barn- och elevombudsmannen Lars Arrhenius som ingår i den nya myndigheten.

Pojke med autism får inte gå i skolan

Susanne Erikssons 14-årige son har inte haft en skolplats på ett år. Specialskolorna är fulla och den kommunala skolan i Göteborg vill inte betala för en assistent.